Vilka skador omfattas av trafikförsäkring? Hur överklagar jag försäkringsbeslut?

Jag klämde 2 fingrar i samband med en bilfärd, jag skulle ta ut hunden och och klämde mig så illa att ett finger fick en svår fraktur. De blev operation och 2 månaders sjukskrivning.

Min olycksfallsförsäkring menar att det ska gå på trafikskadeförsäkringen. Det är ett solklart fall säger dom och att det finns domstolsbeslut på liknande fall.

Dom tycker jag ska överklaga försäkringsbolagets beslut.

Men hur gör jag då, ska jag ta fram domstolsbeslut på liknande fall?

Kommer det att kosta pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du hävdar att olycksfallförsäkringen ska täcka din skada och hur man i så fall överklagar försäkringsbolagets beslut.

Vilka händelser av trafikskadeförsäkringen?

Trafikskadeersättning regleras i trafikskadelagen (TSL). Ersättning utgår för person- och sakskador som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon. Begreppet "i följd av trafik" har i rättspraxis fått en generös tolkning. För att omfattas av trafikförsäkring krävs det att skadan har ett sånt samband med hur en bil normalt brukas att den får anses ha uppkommit i följd av trafik. I den bedömningen fästs avseende vid bilens egenskap som transportmedel och de särskilda risker som fordonstrafik innebär.

Det innebär att även skador som inträffat när bilen stått helt stilla ibland kan anses ha uppkommit "i följd av trafik". Så har t ex varit fallet när en man innan bilfärden skrapat rutorna och fallit (se NJA 2007 s. 997) Enligt domstolen hade mannen företagit en förberedande åtgärd för att kunna framföra bilen på ett trafiksäkert sätt. Enligt min mening kan din skada däremot inte anses ha uppkommit i följd av trafik. Du hade förvisso kört bilen tidigare, men att ta ut hunden ur bilen bör inte vara en åtgärd som har samband med bilens funktion som transportmedel eller trafiksäkerheten. Det skulle vara att ge begreppet en för vid tolkning.

Vad du kan göra

Som sagt tycker jag inte att skadan omfattas av trafikförsäkringen, utan i så fall din olycksförsäkring. Vanligtvis brukar försäkringsbolaget, innan frågan tas vidare, utan kostnader erbjuda en omprövning av beslutet.

Om du är missnöjd med bolagets omprövningsbeslut kan du kostnadsfritt vända dig till personförsäkringsnämnden (PFN). Nämndens beslut är endast rådgivande, men ofta följer bolagen dess beslut. En sista möjlighet är att ta frågan till domstol. En sådan process kan däremot både vara tidskrävande och kostsam. Det gör du genom att lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Mer information om hur du går tillväga hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000