Vilka regler ligger till grund för den tjänst en vigselförrättare utför?

FRÅGA
vilka lagar och förordningar ligger till grund för den tjänst en vigselförrättare utför?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp frågan dels i vilka lagar och förordningar som stadgar vilka som har behörighet att utföra tjänsten som vigselförrättare, och dels i vilka lagar och förordningar som stadgar vad tjänsten som vigselförrättare ska innebära.


Lagar och förordningar som stadgar vilka som kan vara behöriga att utföra tjänsten som vigselförrättare

I 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår vilka som är behöriga att vara vigselförrättare. Dessa är:

Präst eller annan befattningshavare i trossamfund

Den som länsstyrelsen utser (borgerlig vigselförrättare)

Präst eller annan befattningshavare i trossamfund utses till vigselförrättare enligt lagen om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.

För att länsstyrelsen ska utse en person till vigselförrättare krävs det att personen har kunskap om hur vigseln ska gå till och vad som krävs för att en vigsel ska kunna genomföras (4 kap. 4 § ÄktB).


Lagar och förordningar som stadgar hur tjänsten som vigselförrättare ska utföras

I 4 kap. ÄktB finns gemensamma regler för hur en vigsel ska gå till. Dessa regler gäller både för vigselförrättare inom trossamfund och för borgerliga vigselförrättare. Vigselförrättaren ska se till att:

hindersprövning görs (4 kap. 5 § ÄktB)

ett bevis om vigsel lämnas till makarna (4 kap. 7 § ÄktB)

informera Skatteverket om vigseln (4 kap. 8 § ÄktB)

För vigselförrättare inom trossamfund finns ytterligare bestämmelser om utförandet av tjänsten i lagen om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.

För borgerliga vigselförrättare finns ytterligare bestämmelser om utförandet av tjänsten i förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare.

Hoppas att svaret varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89861)