FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet16/07/2019

Vilka regler gäller vid poolbygge nära tomtgränsen?

Hej! Vår granne har byggt pool. De har utan att prata med oss gjutit en platta (ca 1x2 m) precis på tomtgränsen och där placerat pumparna. Oljudet hörs därför på vår uteplats o i vårt sovrum.

Finns det regler för sånt här?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Poolbygge kräver som huvudregel inte bygglov
För att bygga en pool krävs som huvudregel inget bygglov; poolbygge omfattas inte av plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att de får anlägga poolen väldigt nära eller längs poolgränsen. Om de ändrar höjden på marken i en avsevärd omfattning kan dock marklov krävas. Vissa byggnader kräver dock medgivande från grannar även om det inte erfordras bygglov, 9:4 PBL. Detta gäller t.ex. om grannarna också skulle anlägga plank invid eller tak över poolen.

Miljöbalken reglerar störande oljud
Vad dina grannar däremot inte får göra är att orsaka störande ljud i vilken omfattning som helst. De måste bl.a. ta "skälig hänsyn till omgivningen", 3:1 jordabalken (JB). Också regler i miljöbalken (MB) blir aktuella när man talar om störande ljud, benämnt buller i lagtexten. Buller är en miljöfarlig verksamhet (enligt definitionen i 9:1 tredje punkten MB); det är en sk. "olägenhet för människors hälsa" (9:3 MB). De sk. hänsynsreglerna i 2 kap. MB ska följas; alla som "bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd" skaffa sig den kunskap som krävs för att bl.a. skydda människors hälsa vid utövandet, 2:2 MB. I samband med detta ska de också utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått, 2:3 MB. Det är ganska högt ställda krav och de krav som ställs upp i miljöbalken ska dessutom vara rimliga att uppfylla, 2:7 MB.

Det finns riktlinjer gällande hur mycket buller någon ska behöva tåla och det förekommer att klagomål gällande buller blir föremål för prövning tas upp hos den kommunala miljönämnden (det kan t.ex. behöva vidtas bullerbegränsande åtgärder). Läs mer om riktvärden för buller vid utomhusmiljöer på Naturvårdsverkets (NVV) hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000