Vilka regler gäller vid poolbygge nära tomtgränsen?

2019-07-16 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Vår granne har byggt pool. De har utan att prata med oss gjutit en platta (ca 1x2 m) precis på tomtgränsen och där placerat pumparna. Oljudet hörs därför på vår uteplats o i vårt sovrum.Finns det regler för sånt här?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Poolbygge kräver som huvudregel inte bygglov
För att bygga en pool krävs som huvudregel inget bygglov; poolbygge omfattas inte av plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att de får anlägga poolen väldigt nära eller längs poolgränsen. Om de ändrar höjden på marken i en avsevärd omfattning kan dock marklov krävas. Vissa byggnader kräver dock medgivande från grannar även om det inte erfordras bygglov, 9:4 PBL. Detta gäller t.ex. om grannarna också skulle anlägga plank invid eller tak över poolen.

Miljöbalken reglerar störande oljud
Vad dina grannar däremot inte får göra är att orsaka störande ljud i vilken omfattning som helst. De måste bl.a. ta "skälig hänsyn till omgivningen", 3:1 jordabalken (JB). Också regler i miljöbalken (MB) blir aktuella när man talar om störande ljud, benämnt buller i lagtexten. Buller är en miljöfarlig verksamhet (enligt definitionen i 9:1 tredje punkten MB); det är en sk. "olägenhet för människors hälsa" (9:3 MB). De sk. hänsynsreglerna i 2 kap. MB ska följas; alla som "bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd" skaffa sig den kunskap som krävs för att bl.a. skydda människors hälsa vid utövandet, 2:2 MB. I samband med detta ska de också utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått, 2:3 MB. Det är ganska högt ställda krav och de krav som ställs upp i miljöbalken ska dessutom vara rimliga att uppfylla, 2:7 MB.

Det finns riktlinjer gällande hur mycket buller någon ska behöva tåla och det förekommer att klagomål gällande buller blir föremål för prövning tas upp hos den kommunala miljönämnden (det kan t.ex. behöva vidtas bullerbegränsande åtgärder). Läs mer om riktvärden för buller vid utomhusmiljöer på Naturvårdsverkets (NVV) hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
3HHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-16 17:14
Kommentera
Relaterat innehåll