Vilka regler gäller vid korttidspermittering på grund av Corona-viruset?

2020-03-31 i Övrigt
FRÅGA
Gällande permittering vid Corona. Får man ta annat jobb under under permitteringstiden?Gäller avdraget även provision på lön?Vem betalar lönen över 44000.-?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga avser den det nya förslaget om korttidspermittering mot bakgrund av nuvarande situation i samhället (och världen). Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i arbetstid (jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten). Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften, samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars. Reglering sker dels genom lagen om stöd vid korttidsarbete, dels genom en förordning som kommer att utfärdas av regeringen.

Mitt svar till dig är skrivet utifrån den information som hitintills finns. Det är möjligt att förordningen kommer att stadga annat eller att lönetaket ändras efter hand. Det bör också uppmärksammas att inget av det du efterfrågar regleras i lag eller förordning, varför det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om. Det går därför inte att ge ett helt klart svar på exakt vad som gäller för dig, nedanstående är dock hur det har fungerat mellan vissa parter på arbetsmarknaden.

"Får man ta annat jobb under permitteringstiden?"

Om du är anställd på heltid innebär det att om du inte tidigare haft ett extra arbete hos en annan arbetsgivare kan du inte heller börja med det om du blir korttidspermitterad. Om du redan innan hade ett extra arbete hos annan arbetsgivare, kan du fortsätta med det, men bara i samma omfattning som tidigare.

Om du är deltidsanställd får du arbeta hos annan arbetsgivare i den omfattning som du normalt inte är anställd hos din ordinarie arbetsgivare som korttidspermitterat dig. Är du t.ex. deltidsanställd på 50% och blir korttidspermitterad får du arbeta hos en annan arbetsgivare med en sysselsättningsrad på högst 50% (dvs. mellanskillnaden mellan din ordinarie anställningsgrad och heltid under tiden du är korttidspermitterad).

Det bör även uppmärksammas att det kan finnas inskränkningar i din rätt att arbeta extra hos annan arbetsgivare. I vissa anställningsavtal finns det uttryckligen att bisyssla ska godkännas. Som en oskriven regel gäller att du inte får bedriva verksamhet som är konkurrerande med din arbetsgivare (i vilket innefattas såväl att driva eget företag som att ta anställning hos en konkurrent).

Om du blir korttidspermitterad och du har möjlighet till ett heltidsarbete hos en annan arbetsgivare finns alltid möjligheten att du kommer överens med din arbetsgivare att du ska vara tjänstledig för att ta sådan anställning. Om du är tjänstledig får du ingen lön från din arbetsgivare men arbetar hos den andre.

"Gäller avdraget även provision på lön?"

I lagen om stöd vid korttidsarbete benämns den lön det ska utgås från som ordinarie lön. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete (4 § p2). Att lönen ska vara regelmässigt utgående kan tolkas som att bara ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen bör räknas med. Det kan exempelvis handla om normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid i den mån de verkligen skulle ha tjänats in, om det inte hade varit för avtalet om korttidsarbete. Därmed bör inte bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje månad räknas med. Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår.

"Vem betalar lönen över 44000.-?"

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till högst 44.000 kronor. För en arbetstagare med högre lön än så kommer det statliga stödet ändå att beräknas på 44.000 kronor. Vem som ska stå för överstigande belopp finns inte lagreglerat och får avtalas mellan arbetsmarknadens parter. Som exempel har det i media rapporterats att AB Volvo, Volvo Cars och Scania har kommit överens med fackföreningar att skjuta till pengar för arbetstagare med högre lön än 44.000 kronor, innebärande att även anställda med högre lön inte behöver gå ner mer i lön än arbetstagare med lägre lön.

Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar än ovan då mycket måste avtalas mellan arbetsmarknadens parter samt att bestämmelserna träder i kraft först om en vecka. Om något är oklart nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1866)
2021-04-12 Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Alla besvarade frågor (91128)