FrågaAVTALSRÄTTGåva07/06/2018

Vilka regler gäller vid förvärv av fastighet i Spanien genom gåva?

Hej, min pappa och mamma äger ett fritidshus i Spanien och nu vill du ge mig huset för de orkar inte ta hand om det längre. Vilka regler gäller då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom fastigheten är belägen i Spanien är det spanska lagar och regler som tillämpas på gåvan. Något som försvårar frågan ytterligare är att olika regioner i Spanien har olika lagar. Spanien är indelat i 17 autonoma regioner med varierande grad av självbestämmande.

Vilken lag är tillämplig avseende gåvans giltighet?
Mellan Sverige och Spanien finns EU-konventioner som reglerar frågan om vilken lag som ska vara tillämplig vid gränsöverskridande frågor. Av Art. 4.1 c Rom I konventionen framgår att tillämplig lag avseende sakrätt till fast egendom ska vara lagen i det land där egendomen är belägen, dvs. Spanien. Detta gäller så länge inte ni som parter kommer överens om att en annan lag ska vara tillämplig. (Art. 3 Rom I konventionen) Det är alltså möjligt för er att avtala om att svensk lag ska tillämpas på hur överlåtelsen ska ske för att gåvan ska vara giltig. Om ni inte kommer överens om annat är det spansk rätt, dvs. lagen i den region där fastigheten är belägen, som ska tillämpas.

Om ni väljer svensk rätt krävs för gåvans giltighet att 4 formkrav är uppfyllda:
1. Ni måste upprätta en skriftlig handling (dvs. ett gåvobrev),
2. Av gåvobrevet måste det framgå att gåvogivare överlåter fastigheten (som ska anges med den formella beteckningen) till gåvomottagaren (dvs. en överlåtelseförklaring),
3. Gåvobrevet måste specificera hur stor del av fastigheten som överlåts, exempelvis 100 %, och
3. Gåvogivaren och gåvomottagaren måste skriva under gåvobrevet.
(4 kap. 29 § & 4 kap. 1 § JB)

Även om ni skulle välja svensk lag så kan det finnas tvingade regler i spansk rätt som ni inte kan avtala bort (art. 3.3 Rom I konventionen) varför jag skulle råda er att kontakta en jurist i den region där fastigheten är belägen för att få veta mer. Gåvans giltighet kan alltså även bero av spansk fastighetsrätt som att ni exempelvis kanske måste ansöka om lagfart på fastigheten.

Skattesynpunkt
I Sverige har vi ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § IL) men eftersom fastigheten är belägen i Spanien är det spanska regler som tillämpas på frågan om hur gåvan ska beskattas. På Lawline arbetar vi inte med spansk juridik varför jag dessvärre inte kan ge er ett expertutlåtande inom spansk rätt men vad jag kan utläsa verkar varje region ha sin egen skattemyndighet och har även rätt att lagstifta om grundavdrag för skattskyldiga med hemvist och regioner vilket innebär att skattereglerna kan variera mycket beroende på vart den skattskyldige har sin hemvist eller vart fastigheten är belägen.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är alltså att det som huvudregel är spansk lag som tillämpas på frågan om giltigheten av gåvan eftersom gåvan är belägen i Spanien. Ni kan dock avtala om att svensk lag ska vara tillämplig men det kan finnas vissa regler i Spanien som ni inte kan avtala bort. Angående skatt så är det spanska regler som tillämpas. Jag skulle råda er att kontakta en jurist i den region i Spanien där fastigheten är belägen för att få veta mer.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkomna att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning