Vilka regler gäller vid arv efter omgifte?

Vad gäller för regler beträffande arv och enskild egendom (min exfrus) om jag gifter om mig med min exfru? Jag har ett barn sen tidigare och 3 gemensamma med min exfru.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i din fråga att du funderar på de arvsregler som kan bli aktuella när du eller din fru går bort i framtiden och att ni gjorde en bodelning när ni separerade förra gången. Arvsregler regleras i ärvdabalken(ÄB) och det är samma regler som används angående arv trots att det är ett omgifte.

Arvsregler mellan makar och enskild egendom.

Huvudregeln när en make dör är att den andra ärver egendomen den avlidne efterlämnar (3 kap. 1 § ÄB). Det som först ska hända mellan makar efter ett dödsfall är en bodelning och dessa regler hittar man i äktenskapsbalken. I en bodelning ska då den gemensamma egendomen fördelas vilket är den egendom ni har i ert äktenskap som inte är enskild egendom, detta kallas giftorättsgods. Enskild egendom är egendom som undantas från bodelningen och det kan vara egendom som man har fått genom gåva där det står att det ska vara enskild egendom eller att det står i ett testamente ni har upprättat. Har du eller din fru någon egendom som är enskild när ni ingår ett nytt äktenskap eller får sådant under det nya äktenskapet kommer den alltså inte tas med vid en bodelning mellan er. Här spelar det alltså ingen roll att det är din exfru utan man kollar på den egendomen som finns vid en bortgång och inget tas med från ett gammalt äktenskap. Ärver maken sedan allting ingår också den enskilda egendomen i det arvet. Efter en bodelning ska arvet fördelas och hur det görs beror på om det enbart finns gemensamma barn eller inte, jag kommer därför redogöra för hur fördelningen blir nedan.

Hur barn ärver efter föräldrar.

Skulle din fru avlida och efterlämna dig och era tre gemensamma barn ärver du all egendom enligt ovanstående huvudregel (3 kap. 1 § ÄB). Ditt barn sedan tidigare ärver inte efter henne och jag utgår ifrån att din fru inte själv har några tidigare barn. I ett sådant här fall skulle sedan era gemensamma barn dela på detta arvet när du avlider, något man kallar ett efterarv. Det innebär att de fortfarande har kvar sin arvsrätt men den skjuts på tiden då du ärver egendomarna först.

Skulle du avlida och efterlämna din fru och fyra barn varav tre är gemensamma blir situationen lite mer komplicerad. Ditt barn sedan tidigare har rätt att få ut sitt arv direkt utan att din fru får ut det först. Alltså delas arvet på fyra och din fru ärver de tre gemensamma barnens lott. Den sista fjärdedelen kan dock din fru också ärva men enbart om det fjärde barnet själv väljer att avstå arvet till förmån för in fru och då hamna i samma sits som de andra barnen (3 kap. 9 § ÄB). Om det fjärde barnet väljer att avstå har denna alltså också en efterarvsrätt, rätten att ta del av arvet när din fru sedan avlider.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning