Vilka regler gäller när en dement person gett gåvor till sina barn och sedan avlider?

2019-03-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far skrev ett gåvobrev till mina 2 syskon att dom skulle sälja hans lägenhet och dela på pengarna detta skrevs 12/12 2015 min far gick bort 16/8 2016 har var på ett demensboende när detta skrevs , är det några regler som gäller när det blir nära hans bortgång? Häls
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i ärvdabalken och lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.

Gåvor till barn är som utgångspunkt förskott på arv

Utgångspunkten vid gåvor till sina barn är att de räknas som förskott på arvet. För att gåvan inte ska räknas som ett förskott krävs det att din far uttryckligen berättat att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet(ÄB: 6:1).

En demensdiagnos kan göra gåvor ogiltiga

Gällande att din far hade demens så behöver det inte innebära ett problem, men kan vara det beroende på hur tillståndet påverkade honom när han gav gåvan. Om din fars demens var av sådan grad att han anses ha varit påverkad av en psykisk störning när han gav gåvan så är gåvoavtalet ogiltig(lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).

Sammanfattning

Om din far hade en tillräckligt grav demens vid gåvotillfället kan gåvan anses vara ogiltig. Är den inte ogiltig så ska den som utgångspunkt betraktas som ett förskott på arv, förutsatt att din far inte uttryckligen sa att gåvan inte skulle vara det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1124)
2020-08-11 Förskott på arv
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?

Alla besvarade frågor (82723)