Vilka regler gäller när en dement person gett gåvor till sina barn och sedan avlider?

Min far skrev ett gåvobrev till mina 2 syskon att dom skulle sälja hans lägenhet och dela på pengarna detta skrevs 12/12 2015 min far gick bort 16/8 2016 har var på ett demensboende när detta skrevs , är det några regler som gäller när det blir nära hans bortgång? Häls

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i ärvdabalken och lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.

Gåvor till barn är som utgångspunkt förskott på arv

Utgångspunkten vid gåvor till sina barn är att de räknas som förskott på arvet. För att gåvan inte ska räknas som ett förskott krävs det att din far uttryckligen berättat att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet(ÄB: 6:1).

En demensdiagnos kan göra gåvor ogiltiga

Gällande att din far hade demens så behöver det inte innebära ett problem, men kan vara det beroende på hur tillståndet påverkade honom när han gav gåvan. Om din fars demens var av sådan grad att han anses ha varit påverkad av en psykisk störning när han gav gåvan så är gåvoavtalet ogiltig(lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).

Sammanfattning

Om din far hade en tillräckligt grav demens vid gåvotillfället kan gåvan anses vara ogiltig. Är den inte ogiltig så ska den som utgångspunkt betraktas som ett förskott på arv, förutsatt att din far inte uttryckligen sa att gåvan inte skulle vara det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel SandströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning