Gåva till barn från dement förälder

2017-03-13 i Gåva
FRÅGA
Kan en dement förälder skriva över sitt hus som gåva till ett av tre barn?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga aktualiseras lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning (1924 års lag). Den säger att avtal som ingåtts av person med en psykisk störning är ogiltiga. En dement person räknas i de flesta fall vara påverkad av en psykisk störning. Det innebär alltså att gåvoavtalet till barnet är ogiltigt.

Läget är dock annorlunda i de fall föräldern har en god man eller förvaltare som tar hand om dennes egendom, då kan gåvan ges och antas då vara ett förskott på arv till det barnet som får huset (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Slutsatsen blir alltså att föräldern kommer behöva en god man eller förvaltare för att ge bort gåvor. Detta är ju dock satt under förutsättning att hennes demens är relativt grav.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (603)
2020-02-13 Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva - krav?
2020-02-04 Kan maka bevittna lagfartsansökan?
2020-02-02 Är en gåvoutfästelse avseende fast egendom bindande?
2020-01-30 Gåva - bil

Alla besvarade frågor (77193)