Vilka regler gäller för extra inkomster under en skuldsanering?

2018-09-07 i Skuldsanering
FRÅGA
SKULDSANERING OCH INKOMSTHej. Jag har två frågor angående skuldsanering. Först och främst lever jag idag med en total skuld på nästan en miljon kronor, vilket är helt stört såklart. Skulder som jag bla drog på mig under en lång tids sjukdom där jag inte kunde arbeta under lite mer än tre år. Jag arbetar idag och tjänar ca 19000kr efter skatt, skulderna kostar mig nästan 16000kr per månad och övriga kostnader plus skuld gör att jag har legat minus varje månad under flera år. Hur stor är sannolikheten att bli beviljad skuldsanering? Jag har än så länge också lyckats undvika skuld hos KFM och anmärkningar. Fråga två handlar om inkomst under pågående skuldsanering. Jag har en sidoinkomst i form av handel med aktier. Jag har i nuläget inget kapital, men vad händer/kan hända under en pågående skuldsanering om jag skulle bli några kronor rikare plötsligt, t ex ett arv eller en gåva och använder dessa som kapital och tjänar några extra kronor då och då?Tack på förhand, T.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

En persons möjligheter till skuldsanering är något som kronofogden tar ställning till i varje enskilt fall. För att beviljas skuldsanering ska situationen för den skuldsatte vara sådan att denne rätteligen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid, som lagen beskriver i §7 skuldsaneringslagen (2016:675). Detta innebär att du måste visa att du befinner dig i en situation som du omöjligen kan ordna själv. Vid ansökan om skuldsanering görs således en skälighetsbedömning kring personens personliga och ekonomiska förhållanden. I en sådan bedömning tar man även hänsyn till hur skulderna uppstått och vad personen gjort för att lösa situationen. Personen får inte ha beviljats skuldsanering tidigare och behöver även kunna visa på en enorm ansträngning att försökt och fortfarande försöker få situationen bättre. Det blir som sagt en individuell bedömning varje gång någon ansöker om skuldsanering.

Mitt råd blir därför att du kontaktar kronofogdemyndigheten för att få en personlig bedömning över din situation. En ansökan om skuldsanering lämnas skriftligen till kronofogden.

För den som beviljats skuldsanering upprättas en betalningsplan som gäller under en femårsperiod, § 34 samma lag. Under den perioden får den skuldsatte behålla en uträknad del av alla inkomster och resten ska betalas in till skulderna. Skulle det inkomma extra inkomster någon månad i form av extra lön, avkastningar, gåvor eller arv så kommer dessa att gå till avbetalningen enligt planen. Det är av stor vikt att dessa rapporteras in till kronofogden under den tiden skuldsanering pågår, då detta är en begränsad tid som du ska visa din högsta vilja att betala av. Du får med det heller inte avtacka dig eventuella gåvor och arv.

Det finns ett tidigare fall som gick till rätten där en kvinna tre månader före skuldsanering skulle upphöra fick ett arv från sina föräldrar. Hon avstod då arvet till förmån för sina egna barn för att det inte skulle försvinna till borgenärerna. Skuldsaneringen hos KFM upphörde omedelbart utan möjlighet att beviljas ny ansökan.

Du skriver att du idag inte har någon skuld hos KFM och heller inga anmärkningar. Har du levt med din situation under lång tid har du nog en god chans att kunna beviljas skuldsanering
Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)