FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/09/2020

Vilka regler gäller för bisysslor?

Hej! Jag undrar om det finns något max antal bisysslor man kan ha vid sidan av ett heltidsjobb? Vore det möjligt att ha ett heltidsjobb och sen plus exempelvis 2 olika bisysslor (extrajobb som är deltid) vid sidan av?

Och, är det skillnad på om man jobbar inom kommun eller privat eller gäller det samma regler för antalet bisysslor generellt?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta ifall det är okej att ha bisysslor vid sidan av sitt jobb och om det isåfall finns någon begränsning på antalet bisysslor en kan ha. Samt om regleringen är olika beroende på om man är offentligt eller privat anställd (med kommun antar jag att du menar offentligt anställd).

Jag kommer dela upp mitt svar i olika rubriker för att försöka besvara din fråga så tydligt som möjligt och i slutet kommer jag sammanfatta mitt svar.

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är alla sysslor vid sidan av anställningen som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära extrajobb, uppdrag för annan arbetsgivare eller bedrivande av egen verksamhet. Det spelar dock ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.

Enligt kollektivavtalet (AB 17) för kommuner, landsting och regioner, räknas förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer inte som bisyssla (8 § Mom. 2 Kollektivavtal AB 17)

Finns det ett maxantal på hur många bisysslor man kan ha vid sidan av ett heltidsjobb?

Jag finner ingen reglering i lag eller kollektivavtal angående hur många bisysslor man får ha, dock finns det andra regleringar som man måste följa och vissa bisysslor får man inte ägna sig åt.

Är det skillnad på om man jobbar inom kommunen eller privat?

Ja, situationen regleras olika beroende på om man arbetar inom offentliga sektorn (kommunen) eller inom den privata sektorn.

Privata sektorn

En anställd inom den privata sektorn får inte ha en bisyssla som är konkurrerande med det ordinarie arbetet. Reglerna om bisysslor för anställda inom privata sektorn utgår från lojalitetsplikten mot arbetsgivaren, som är en allmän princip och ofta en del av anställningsavtalet.

Lojalitetsplikten innefattar också att man som anställd ska lägga sin energi på sitt ordinarie arbete och inte ha andra sysselsättningar som begränsar denna möjlighet.

Dock kan regler om bisyssla regleras i anställningsavtal eller kollektivavtal, så man bör kolla över sitt anställningsavtal och kolla med sin arbetsgivare innan man börjar med sin bisyssla.

Offentliga sektorn

För den som arbetar inom stat, landsting eller kommun så finns det regler i lagen om offentlig anställning (LOA) som anger vad som gäller angående bisysslor (1-2 § LOA). Det finns även kollektivavtal med regleringar på området (AB 17).

Lagen säger att en arbetstagare inom den offentliga sektorn (däribland kommun) inte får ha en bisyssla som kan försvaga förtroendet för opartiskheten hos denne eller någon annan arbetstagare, eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). Arbetsgivaren är dock skyldig att informera sina arbetstagare om vad som anses som en otillåten bisyssla (7 a § LOA)

Om arbetsgivaren begär det, ska arbetstagaren informera denne om sina bisysslor eller uppgifter för att bedöma om bisysslan är tillåten (7 b § LOA).

Om en bisyssla inte är förenlig med 7 § LOA, ska arbetsgivaren besluta att arbetstagaren inte får åta sig denna bisyssla eller ska upphöra med den. Beslutet ska vara motiverat och skriftligt. (7 c § LOA)

Enligt kollektivavtal för kommun och landsting finns det även förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Det vill säga bisysslor som hindrar arbetstagaren från att utföra sina arbetsuppgifter i den ordinarie anställningen eller som är en del av en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. (8 § Mom. 1 AB 17)

Sammanfattning

Vad jag kan utläsa ur lagreglering och kollektivavtal så finns det inga regler som bestämmer antalet bisysslor en person får ha.

Dock finns det andra regler om vilka bisysslor som får utföras. Exempelvis gäller för den privata sektorn att bisysslorna inte får vara konkurrensbegränsande eller innebära begränsningar i arbetstagarens möjlighet att utföra sitt ordinarie arbete. För de som arbetar inom den offentliga sektorn och kommunen, får bisysslan inte vara förtroendeskadlig, konkurrensbegränsande eller arbetshindrande.

Beroende på var en person arbetar, finns även en skyldighet att anmäla sin bisyssla till sin arbetsgivare.

Mitt råd är att kolla med din arbetsgivare om vad som gäller, kolla igenom ditt anställningsavtal och rådande kollektivavtal och anmäla dina extrajobb till din arbetsgivare för att vara säker på att de är tillåtna.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha vidare vägledning kan du boka en tid hos en av Lawlines jurister på lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”