Vilka rättigheter har man om en annan bolagsman vill säga upp sig?

Hej

Jag driver ett handelsbolag med en annan person. Personen vill att vi stänger ner handelsbolaget men jag vill fortsätta driva bolaget. Vilka rättigheter har jag om jag vill behålla bolaget.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) (HBL) tillämplig på din fråga. Lagen är dispositiv, det vill säga, om ni har avtalat annat i ert bolagsavtal ska den bestämmelsen gälla.

För att driva ett handelsbolag behöver det finnas flera bolagsmän (1:1 HBL). Du kan således inte driva handelsbolaget ensam.

Uppsägning av bolagsavtalet

Jag förutsätter att ert bolagsavtal gäller på obestämd tid, eftersom det inte nämns i frågan när det isåfall skulle ta slut. Om ni inte har avtalat om hur länge ert avtal ska gälla, så kan någon av er bolagsmän när som helst säga upp bolagsavtalet (2 kap. 24 § andra stycket HBL). Om en uppsägning sker, och bolagsmännens antal går ned till en, så ska bolaget likvideras, det vill säga upplösas, inom sex månader om antalet bolagsmän fortfarande är en (2 kap. 28 § HBL).

Utträde ur bolaget

Om det finns samtycke från dig kan personen utträda ur avtalet, och denna personen löses normalt sett ut (2 kap. 29 §). Den som utträder ansvarar för de skulder som fanns under dennes tid. Den utträdande parten ansvarar inte för förbindelser bolaget ingår efter avgången, om bolagets avtalsparter kände till eller borde ha känt till att bolagsmannen avgått (2 kap. 22 andra meningen HBL).

Slutsats

Eftersom det verkar som ni endast är två bolagsmän så skulle det uppstå problematik om den andra bolagsmannen vill avgå. Det behövs två bolagsmän för att driva ett handelsbolag. Därför har du sex månader på dig att hitta en ny bolagsman innan bolaget upplöses. Dina rättigheter är således att du kan fortsätta driva handelsbolaget, men det förutsätter att du hittar minst en till person som kan ersätta den föregående bolagsmannen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Uppsägning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000