Vad krävs för att en bolagsman ska kunna lämna ett handelsbolag?

Hej! Jag vill lämna ett handelsbolag jag är med i, men den andra bolagsmannen vägrar det. Vi har inget undertecknat avtal eller någon annan form av överenskommelse alls, kan jag då lämna även fast andra parten inte accepterar sådant? Jag har ingen skyldighet att vara kvar i något jag inte känner för.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör rättigheter och skyldigheter för bolagsmännen i ett handelsbolag regleras i Lagen om handelsbolag och enkla bolag. Lagen kallas ibland Handelsbolagslagen och är det som kommer användas här.

Ett handelsbolag kan skapas genom ett muntligt avtal då det inte finns något krav på avtalets form (1 kap. 1 § Handelsbolagslagen). Eftersom jag inte vet om ni har kommit överens om bolagsavtalet ska gälla för bestämd tid eller obestämd tid så kommer jag att gå igenom båda situationerna.

Avtal för obestämd tid

Reglerna som finns angående en bolagsmans rätt att säga upp bolagsavtalet är tvingande, därmed så har du som bolagsman alltid rätt att säga upp ett bolagsavtal på obestämd tid. Dock så kan ni sinsemellan avtala om en längre uppsägningstid än vad som står i lagen. Om inget är avtalat så är utgångspunkten att bolaget ska träda i likvidation sex månader efter att en bolagsman sagt upp avtalet (2 kap. 24 § 2 stycket Handelsbolagslagen).

Avtal för bestämd tid

Huvudregeln är att ett avtal för bestämd tid upphör vid det avtalade slutdatumet om inte något annat är avtalat, till exempel att förlängning ska ske. Om inget specifikt är avtalat och om rörelsen fortsätter efter avtalat slutdatum så ska avtalet i stället anses vara slutet för obestämd tid efter denna punkt och då gäller ovan angående avtal för obestämd tid (2 kap. 24 § 3 stycket Handelsbolagslagen).

Avslutningsvis så har en bolagsman alltid rätt oavsett avtal att kräva att bolaget genast ska träda i likvidation om en annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning (2 kap. 25 § Handelsbolagslagen). Detta är dock ett högt krav som ställs och kan därmed i praktiken vara svårt att använda sig av.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Uppsägning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000