Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig

2020-12-25 i Uppsägning
FRÅGA
Hej jag har ett handelsbolag där det finns en till bolagsman men den personen är oåtkomlig hur avslutar jag detta själv. För när jag försöker så står det att även den personen ska skriva under. Det måste ju finnas något sätt att avsluta detta eller få bort mitt namn utan att den personen som inte går att få tag på måste godkänna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om handelsbolag finns i lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL).

Uppsägning av bolagsavtalet

Ett handelsbolag existerar om två (eller flera) har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret (1 kap. 1 § HBL). För att kunna utträda ur ett handelsbolag krävs det att bolagsavtalet sagts upp. Ett bolagsavtal kan antingen ingås på bestämd eller obestämd tid (2 kap. 24 § HBL). Om ett bolagsavtal har slutits på bestämd tid, gäller avtalet tiden ut. Det är dock möjligt att begära att bolaget ska likvideras (upplösas). Det förutsätter dock att en delägare "väsentligt åsidosatt sina skyldigheter" enligt bolagsavtalet eller att det finns en "viktig grund" för upplösning (2 kap. 25 § HBL). Att väsentligt åsidosätta sina skyldigheter innebär vanligen att en delägare begår kontraktsbrott. En annan viktig grund kan vara om bolagets fortsatta verksamhet är ogenomförbar, till exempel på grund av att en delägare är varaktigt sjuk.

När ett bolagsavtal ingås på obestämd tid kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst, med en uppsägningstid på sex månader (om inget annat har avtalats) (2 kap. 24 § HBL). När ett bolagsavtal sägs upp och det endast är en bolagsman kvar i bolaget och detta förhållande består i minst sex månader ska bolaget likvideras (2 kap. 28 § HBL).

Oåtkomlig och därmed vägrar att acceptera uppsägningen

Om den andra delägaren i handelsbolaget är oåtkomlig och därmed vägrar att acceptera din uppsägning kan du ansöka om stämning mot delägaren i tingsrätten. Om du behöver hjälp med detta rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra duktiga jurister här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning (14)
2021-01-25 Hur säger man upp ett bolagsavtal?
2020-12-25 Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig
2020-01-03 Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?
2019-10-29 Avsätta styrelseledamot

Alla besvarade frågor (96436)