Vilka rättigheter har man när den vara som levereras inte överensstämmer med den som marknadsfördes vid köptillfället?

Hej

Jag har beställt ett golv via internet. Min leverans var 2 veckor sen så jag hann bara granska att mottagna paketen överensstämde med namnet på beställt golv. jag öppna ett paket och kollade på en planka. Jag ansåg att den motsvarade golvet jag beställt.

Jag reste iväg och bad renoveringsgrabbar lägga in golvet. Jag kommer hem och ser att ingen planka är den andra lik. De ser ut som 4 olika parkettgolv som man lappat ihop, inte alls de golv bilden visar på hemsidan.

Jag reklamerar köpet till företaget varpå de bekräftar att de haft fel bild på golvet på hemsidan. De ändrar bilden direkt efter att jag reklamerat golvet. De menar att bilden avviker en aning men att jag av beskrivningstexten borde förstått att golvet på bilden inte är rättvis. De menar att jag godkänt golvet i samband med att jag lagt in det och de nekar min reklamation.

Visningsbilden på golvet jag köpte använder de för att sälja 2 andra golv med exakt samma beskrivning men olika namn och pris. De har (när jag köpte mitt golv) använt en bild och en text för att sälja 3 olika golv till 3 olika priser och ingenstans står det att bild inte motsvarar golvet. De är vilseledande för mig som konsument. Jag vill inte ha det här golvet eftersom jag inte fått all information om min beställning när jag la ordern, de undanhåll viktig information från mig för att jag ska kunna fatta ett bra köpbeslut. Vad säger lagen och vilka rättigheter har jag? Kan jag anmäla dom? I så fall vart och hur? Kan jag skicka er bilder?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du köpte ett golv, vilket betraktas som en lös sak, via internet från ett företag så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (härefter förkortad DAL) och konsumentköplagen (härefter förkortad KKöpL) tillämpliga (1 kap. 1 § DAL och 1 § KKöpL).

Ångerrätt

Du har först och främst ångerrätt i 14 dagar efter den dag då du fick golvet i din besittning (2 kap. 10 och 12 § DAL). Det spelar ingen roll att du till viss del använt varan, så länge det inte är mer användning än vad som krävdes för att undersöka varan. Däremot kan det eventuellt bli ett avdrag på köpeskillingen som du ska återfå på grund av att du använt varan i större omfattning än vad som egentligen var nödvändigt för att upptäcka avvikelsen (2 kap. 15 § 2 punkten DAL). Detta förutsätter dock att du har informerats om detta innan köpet (2 kap. 15 § 2 punkten DAL). När du har meddelat näringsidkaren att du vill frånträda avtalet så ska du utan oskäligt dröjsmål och senast inom 14 dagar sända tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § DAL). Sedan har näringsidkaren 14 dagar på sig, från det att du meddelar honom/henne att du vill frånträda avtalet, på sig att återbetala köpeskillingen minus de eventuella avdragen (2 kap. 14 § DAL).

Om det har gått mer än 14 dagar från det att du mottog golvet har du dock ingen hjälp av DAL utan får istället ta hjälp av KKöpL.

Är golvet att betrakta som felaktigt?

Eftersom golvet avviker från vad du haft anledning att förvänta dig så är det att betrakta som felaktigt (16 § tredje stycket 3 punkten KKöpL). Dessutom har säljaren före köpet underlåtit att meddela dig om att golvet du köpte inte stämde överens med det som var på bilden, vilket du skriver inverkade på ditt beslut att köpa golvet. Det är därför även felaktigt på den grunden (16 § tredje stycket 2 punkten KKöpL). Sist men inte minst så är golvet felaktigt på den grunden att det inte överensstämmer med den information som säljaren gav innan köpet (19 § första stycket KKöpL). Det föreligger alltså ett fel i köprättslig mening.

Vad har du rätt att kräva?

För att du ska få göra felpåföljder gällande krävs det att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet (23 § KKöpL). Den skäliga tiden är inte definitiv utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men generellt kan man säga att man som konsument får en längre tid på sig än om man är näringsidkare. Det framgår av din fråga att du reklamerat till säljaren, och det verkar inte vara fråga om att du reklamerat för sent. Detta gör att du som sagt har rätt att kräva felpåföljder (22 § KKöpL).

Först och främst har säljaren rätt att på egen bekostnad företa omleverans, det vill säga leverera ett korrekt golv till dig. Detta har säljaren rätt att göra trots att du inte kräver det (26 och 27 § KKöpL). Skulle inte omleverans ske inom skälig tid eller överhuvudtaget inte ske så har du istället rätt att häva köpet eftersom jag utgår ifrån att felet är av väsentlig betydelse för dig (28 och 29 § KKöpL). Det spelar ingen roll att du redan lagt golvet, eftersom det användes till förutsatt bruk innan du insåg att det förelåg ett fel (45 § andra stycket 3 punkten KKöpL).

Sammanfattning

Om det har gått mindre än 14 dagar efter att du fick golvet levererat så har du ångerrätt enligt DAL. I annat fall är golvet att betrakta som felaktigt i köprättslig mening och förutsatt att du reklamerat till säljaren inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet så har du rätt att göra felpåföljder gällande. Först och främst har säljaren rätt att leverera ett korrekt golv, men om inte det sker så har du istället rätt att häva köpet.

Att processa i domstol kan bli dyrt, och eftersom domstolen i tvistemål strävar efter att få parterna att förlikas så är mitt råd till dig att du först vänder dig till säljaren och försöker träffa en överenskommelse. Förhoppningsvis kan argumentationen ovan hjälpa dig att vinna framgång med din talan, och i annat fall kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med ditt ärende.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du skulle behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”