Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?

2019-08-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej Jag köpte en mobil på blocket ,och när jag fick den var den i en mycket sämre skick än vad säljaren har skrivit och visat i annonsen.Jag kontaktade säljaren första sekunden jag upptäckte felet efter några minuter av avhämtningen av paketet.Jag bad om nedsättning för priset annars vill jag inte ha den. först accepterade han returen men sen ångrade han sig. Vad har jag för rättigheter i detta fall ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag utifrån omständigheterna utgår från att du har handlat i egenskap av privatperson och även köpt mobiltelefonen av en annan privatperson kommer Köplagens (KöpL) bestämmelser att bli tillämpliga.

Föreligger det fel på mobiltelefonen?

Enligt köplagens bestämmelser ska mobiltelefonen stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § 3 stycket KöpL). Mobiltelefonen ska även stämma överens med den information eller marknadsföring som säljaren har lämnat i annonsen i form av marknadsföring och om den inte gör det så föreligger det ett köprättsligt fel (18 § 1 stycket KöpL).

Vad kan du kräva från säljaren?

Eftersom du undersökte varan strax efter att du hämtat paketet och även kontaktade säljaren direkt efter att du upptäckte felet så har du uppfyllt undersökningsplikten och gjort reklamationen i god tid (32 § KöpL). Detta gör att du som köpare har rätt att kräva en påföljd för det köprättsliga felet på mobiltelefonen (30 § KöpL).

Som påföljd har du som köpare rätt att som första steg kräva att säljaren avhjälper felet alternativt levererar en ny mobiltelefon. Då detta avser ett köp mellan två privatpersoner är sannolikheten för att detta ska vara möjligt mycket liten varför prisavdrag alternativt hävning av köpet kommer att bli aktuellt (37 § KöpL).

Prisavdrag eller hävning av köpet?

Du som köpare har rätt att begära ett prisavdrag på mobiltelefonen som motsvarar vad den hade varit varit värd om du haft kännedom om de fel som har visat sig i efterhand (38 § KöpL). Du har även rätt att häva köpet under förutsättning att felet är av väsentligt betydelse för dig samt att säljaren har insett detta (39 § KöpL). Detta innebär att felet ska vara så pass avgörande att du med vetskap om felet inte hade köpt mobiltelefonen från början vilket även behöver vara så pass tydligt att även säljaren haft eller bör ha haft kännedom om detta.

Hur kan du gå vidare om säljaren inte fullgör sin del av avtalet?

Om säljaren inte väljer att fullgöra sin del av avtalet genom att se över möjligheterna för prisavdrag alternativt att du får häva köpet har gör denna sig skyldig till ett avtalsbrott. Detta gör det möjligt för dig att stämma säljaren genom att ta frågan vidare till domstol. En stämningsansökan görs i den domstol där du har din hemvist och kan göras via domstolens hemsida.

Jag har dock svårt att se om en rättsprocess som denna är att rekommendera då den i flera fall kan ta tid och även inte bli mer gynnsam än att du kan få dina pengar för telefonen tillbaka.

Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta säljaren på nytt och klargöra vilka rättigheter du har som köpare så att ni förhoppningsvis kan ordna med ett eventuellt prisavdrag alternativt en hävning av köpet utan domstolens inblandning.

Sammanfattning

Du som köpare har rätt att få ett prisavdrag för felet på mobiltelefonen om säljaren i annonsen har skrivit att mobilen varit i ett bättre skick än vad som visat sig. Jag skulle rekommendera att du i första hand kontaktar säljaren på nytt för att göra upp om en påföljd för felet innan du eventuellt går vidare med en stämningsansökan då rättsprocesser av detta slag ofta kan bli tidskrävande och inte alltid ge dig mer än pengarna tillbaka.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1144)
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp
2020-05-21 Kan en näringsidkare vara konsument?

Alla besvarade frågor (80290)