Vilka rättigheter har konsumenter vid fel i vara?

2019-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Lawline! För ca en månad sedan köpte jag en viskosmatta. Jag har knappt haft mattan i en månad men jag märker redan att matta inte är som förväntat! Visst hade jag läst att den är känslig för vatten men jag insåg inte att en marinblå matta skulle bli vit vid minsta lilla droppe. Jag har hört av mig till företaget men de förklarar att jag varken har rätt till att häva köpet eller reklamera varan. Vilka är mina rättigheter?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har uppfattat din fråga så som att du har köpt viskosmattan från ett företag och att du har köpt mattan för att använda den som privatperson. Jag kommer också behandla din fråga som att du har köpt mattan ifrån butik. Eftersom det är såhär jag har uppfattat din fråga kommer Konsumentköplagen (KköpL) att användas för att besvara din fråga.

Frågan som måste besvaras är om det kan anses ha varit något fel på mattan.

Du beskriver att du, knappt en månad efter köpet, har en matta som inte alls överensstämmer med den som du köpte. Jag uppfattar din beskrivning som att du har spillt lite vatten på mattan och att detta har resulterar i att den nu har gått ifrån att vara marinblå till vit på de ställen som vattendropparna har hamnat på.

Enligt KköpL 16 § 3 stycke står det i några punkter vad som kan utgöra fel i varan. En vara ska anses vara felaktig om den

- Avviker från vad som föreskrivs, alltså om varan exempelvis inte går att använda för det bruk som den ska användas för eller om det inte är rätt mängd av något i varan eller liknande. Kort sagt ska varan anses vara felaktig om den inte överensstämmer med beskrivningen av varan eller att den inte går att använda för det ändamål som köparen hade med att köpa varan.

- Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som denne kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räknat att bli upplyst om, om detta kan anses ha inverkat på köpet. Med detta menar man att om säljaren vet någonting om varan, eller borde veta om något om varan, men väljer att inte berätta detta för köparen och det som säljaren vet/borde veta om hade gjort att köparen inte valt att köpa varan om köparen visste om det, så ska det anses vara ett fel i varan.

- Varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Denna punkt är mer vidgående och täcker in en del olika situationer.

Det finns även några andra grunder för "fel i vara", som exempelvis det som går att hitta i KköpL 19 §. Där framgår det att varan också ska anses vara felaktig om den inte överensstämmer med den reklam som säljaren har lämnat om varan innan köpet.

Bedömningen av din matta utifrån om det kan anses vara "fel" i varan.

Varje fråga som gäller "fel i varor" är bedömningsfrågor och man måste ta i beaktning dels hur du som köpare har tagit hand om varan, om det framgår saker i exempelvis produktbeskrivningar eller liknande samt om till pris och liknande på de varor man har köpt.

Utifrån den beskrivning som du har redogjort för så har du på något sätt ändå fått till dig att mattan är känslig för vatten. Detta innebär att det i sig inte kan anses vara "fel på mattan" om du exempelvis hade försökt att tvätta den eller liknande, eftersom du har fått till dig att man ska vara försiktig med vatten på den. Jag skulle dock vilja påstå att det är en stor skillnad på "känslighet mot vatten" och att mattan efter några vattendroppar ändrar sin färg. Detta är något som jag skulle bedöma vara av det slag som skulle kunna falla under andra punkten ovan, som gäller just sådant som säljaren borde gjort dig uppmärksammad på.

Med beaktning att det också rör sig om en matta, som ska användas för att ligga på golvet i ett rum människor lever och går runt i, anser jag också att det låter som att det går emot en mattas kvalité att ändra färg så fort man spiller något litet på den. Man bör kunna räkna med att en matta i vart fall tål en enstaka händelse av att man spiller något på den utan att hela mattan ändrar sitt utseende. Min bedömning blir därför också att det bör anses att mattan inte uppnår den beskaffenhet som du som köpare bör ha haft fog att kunna räkna med samt att den inte överensstämmer med det som du som köpare hade som ändamål med att köpa varan – att ha den på golvet. Bedömningen blir därför att det är fel på mattan utifrån alla tre punkter ovan.

En säljare ansvarar för sådana fel som ska anses ha funnits i varan innan den såldes. Ett fel som visar sig inom 6 månader från att varan överlämnas till köparen ska anses ha funnits i varan vid köpet.

Efter att man har konstaterat att det ska anses vara något fel på din matta, vilket jag har gjort ovan, blir nästa steg i bedömningen att klargöra vem som "ansvarar för felet". Som du säkert känner till finns det en tidsfrist, oftast 30 dagar, vad gäller bytesrätt eller ångerrätt. Denna "rätt" som företag oftast själva sätter upp, och som jag tror kan vara en av de grunder som företaget i fråga vill mena har löpt ut, står sig dock inte över lagstiftningen. Lagen gäller alltid före. Detta eftersom det framgår av KköpL 3 § att om man har avtalat om annat, exempelvis att man inte får reklamera fel efter tidsfristen för ångerrätt, kommer detta inte att gälla eftersom det är till nackdel för dig som köpare.

Alla fel som visar sig inom 6 månader från det att varan har överlämnats till köparen ska anses ha funnits i varan vid köpet, KköpL 20 a §. Detta innebär att felet på din matta ska anses ha funnits i mattan redan innan du köpte den. Det är alltså säljaren som ska ansvara för felet.

För att man ska få lov att åberopa ett fel måste man reklamera felet inom skälig tid till säljaren.

Reklamationen (meddelandet till säljaren om felet) ska ske inom en skälig tid från det att du som köpare fick kännedom om felet, KköpL 23 §. Det framgår inte exakt av din frågeformulering hur länge du har känt till felet i mattan, men jag gör tolkningen att du inte har vetat om felet jättelänge. Bedömningen grundar jag på att du köpte mattan för cirka 1 månad sedan och att du mest troligt haft den i vart fall någon vecka innan du upptäckte att fläckarna började uppstå på mattan. Även fast det inte framgår exakt av lagtexten vad som ska anses vara "skälig tid" men kommentarer till lagtexten har sagt att "..reklamerar man i vart fall inom 2 månader så ska det anses vara inom skälig tid". Du ska alltså anses ha gjort din reklamation till företaget på ett godkänt sätt!

Vad blir påföljderna av att det ska anses föreligga ett fel i varan?

Det finns olika saker som du som köpare nu kan kräva av säljaren. Det första som säljaren ska erbjudas att göra är att antingen laga felet, och om detta inte går ska säljaren ges en chans att göra en omleverans av varan (alltså skicka ut en ny matta till dig), KköpL 26 §.

Det är först efter att säljaren har getts dessa två alternativ som det kan bli fråga om prisavdrag eller hävning av köpet, KköpL 28 §. Om hävning ska komma på fråga krävs det också att felet har varit av väsentlig betydelse. Här måste också en bedömning göras.

Företaget har alltså rätt när de säger till dig att de inte kommer att gå med på hävning av köpet, men de har inte rätt i att du inte får lov att reklamera felet och kräva att få en ny matta. Om företaget vägrar att göra detta, så har du rätt att gå vidare och antingen kräva en del av priset tillbaka för mattan eller, om du kan visa att felet har varit väsentligt, kräva att få häva köpet och få hela summan tillbaka.

Sammanfattningsvis har du som köpare alltså en hel del rättigheter som du kan räkna med. Jag skulle därför vilja ge dig rådet att återigen ringa till företaget, berätta en gång till hur det ligger till och ge dem möjligheten att leverera en ny vara. Om företaget inte alls vill samarbeta har du också en möjlighet att vända dig till Konsumentverket för lite extra hjälp om hur du ska gå tillväga. Jag länkar kontaktinformationen till dem här. Skulle du vilja få hjälp av en jurist vill jag varmt rekommendera de duktiga juristerna här på Lawline!

Jag hoppas att du har fått lite hjälp genom detta svar och om du undrar något mer, tveka inte på att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline! Stort lycka till med mattan.

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (943)
2020-01-26 Kan en enskild näringsidkare betraktas som en konsument?
2020-01-22 Hur kan jag reklamera en vara när företaget har gått i konkurs?
2020-01-15 Hävning av vara enligt konsumentköplagen
2020-01-15 Dog collar business

Alla besvarade frågor (76624)