Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?

Hej. Köpte en bil på blocket via en bilhandlare. Skrev under att dom inte ger några garantier på bilen.

Däremot så har dom skrivet innan jag åkte 75 mil för att köpa att bilen är genomgången ur säkerhetssynpunkt.

Sedan efter drygt 50 mil så börjar däcken och vobbla. Svänger av huvudvägen och sedan lossnar däcket och slår sönder skärmkanten, fälgen lite skada och lackskada på framskärmen. 2 bultar har gått av.

Sedan för att flytta från platsen tänkte jag ta en bult av varje 3 återstående däck men märker även då att det endast sitter 4 bultar när det ska vara 5 på alla däck.

Har varit i kontakt med firman men dom vill ej kompensera på något sätt.

Har jag rättigheter i detta?

Väldigt tacksam för svar

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättsliga möjligheter du har att ta till i din situation. Jag utgår från att du agerat i egenskap av konsument och att du köpt bilen av en näringsidkare. Din fråga regleras i Konsumentköplagen (KköpL), då det är en lös sak (en bil) och rättssubjekten (parterna) är konsument och näringsidkare 1§ 1 st KköpL.

Då du hämtat bilen har risken gått över på dig (8§ KköpL 1-2 st) vilket innebär att du står risken för fel och skador som uppkommer från denna tidpunkt. Men det finns undantag – om felet fanns redan vid avlämnandet är det säljaren som ansvarar (20§ KköpL 1 st). Det finns även en presumtion, alltså att man antar/utgår från, att om felet uppstår inom 6 månader fanns felet innan avlämnandet (20a § 1 st KköpL) och det är då säljaren som får ansvaret. Detta ska vi undersöka i det följande.

Föreligger fel?

I 16§ KköpL definieras vad som anses med fel, ex ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren givit, annars anses den felaktig och påföljder kan göras gällande. Utgångspunkten är det avtal du slutit med bilhandlaren. I ditt fall har bilhandlaren uttryckligen inte gett några garantier på bilen, vilket kan liknas med att den sålts i befintligt skick eller med ett annat likande förbehåll. Detta kan innebära att man som köpare får acceptera att varan är i ett något sämre skick. Konsumentköplagen erbjuder dock ett slags minimiskydd – varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter haft fog att förutsätta (17§ 1 st KköpL).

Bedömningen i ditt fall

För att du ska kunna göra rättsliga påföljder gällande när varan sålts med ett förbehåll måste varan avvika från vad du haft fog att förutsätta med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Vad bilen såldes för samt annan närmare specifikation framgår inte men det man kan ta ställning till är att säljaren sagt att bilen varit genomgången ur säkerhetssynpunkt. Att bilen börjar vobbla och att däcket trillar av till följd av att två bultar gått av, i kombination med att det saknades bultar på däcken kan tänkas innebära att bilen är i ett väsentligt sämre skick än vad du som köpare med fog kunnat förutsätta, då du nog förväntade dig en körduglig bil trots att förbehållet lämnades (17§ 1 st KköpL). Att felet visade sig redan på hemvägen från köpet uppfyller presumtionen om att felet fanns redan vid avlämnandet och att det därför är säljaren som ska ansvara för det (20a § 1 st KköpL)

Dina rättigheter

Om det föreligger ett fel kan du ha rätt till kompensation 22§ KköpL. Du bör i första hand kräva avhjälpande ( 26§ KköpL), alltså att bilhandlaren exempelvis tar in bilen på reparation. Du har även rätt att be om omleverans enligt samma paragraf om det inte är oskäligt, alltså betungande exempelvis tidsmässigt eller ekonomiskt, för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans inte sker kan du även kräva prisavdrag (28§ KköpL) och om felet är av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva löpet (29§ KköpL). Utöver detta kan du eventuellt kräva skadestånd för den skada du lidit genom att varan är felaktig (30§ KköpL 1 st). Detta kan exempelvis tänkas täcka den skadade lacken till följd av att däcket lossnade.

Sammanfattning

Då varan hade överlämnats till dig som köpare hade risken för eventuella fel gått över på dig som köpare, men till följd av att felet uppstod så tidigt antas ansvaret gått över på säljaren. Bilen såldes utan garantier men hade blivit genomgången ur säkerhetssynpunkt, vilket gör att du eventuellt kan förvänta dig en vara i sämre skick men som fortfarande ska vara körduglig och säker. Att bildäcket lossnade samt att det saknades bultar kan tänkas avvika från vad du kunnat förutse viket innebär att du har rätt att göra påföljder gällande.

Det är dessa påföljder du kan göra gällande som är dina rättigheter i denna situation, om alla rekvisit i respektive påföljd är uppfyllda. De påföljder du bör kräva först är avhjälpande eller omleverans, alternativt att du begär prisavdrag eller hävning om felet väsentligen påverkar dig. Du kan även kräva skadestånd.

Om du agerade som näringsidkare i köpet hade rättsläget ändrats en aning då Köplagen istället hade tillämpats. Du är välkommen att ställa en ny fråga om så var fallet! Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg:)

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo