Vilka rättigheter har jag som köpare vid fel i vara?

Hej min sambo köpte en bil av Hedin bil för en månad sen. O nu var där ett fel så vi lämnade in den på garantin (Kia). Då säger verkstan vi lämna in bilen på att den har varit krockad o där e mycket fel på de .

Det sa aldrig säljaren till oss när vi köpte den. Finns det möjlighet att man kan häva köpet ångra det? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag antar att du som ställer frågan är en privatperson och kommer därför grunda mitt svar på det. Vid köp mellan konsument (privatperson) och näringsidkare blir Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, enligt 1 § KKöpL och 4 § Köplagen (KöpL). Vidare är konsumentköplagen tvingande till konsumentens förmån, det vill säga din förmån, enligt 3 § KKöpL.

Då er nyinköpta bil inte stämmer överens med vad ni som köpare kunde förväntat er av köpet, är varan att anses som felaktig, enligt 16 § KKöpL. Vidare ska den felaktiga varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet i ert fall visar sig en månad senare, enligt 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom sex månader från att varan har avlämnats till dig som köpare, anses vara fel som fanns vid avlämnandet av varan, enligt 20 a § KKöpL.

På grund av din felaktiga vara kan du som köpare kärva säljaren av varan på avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva hela köpet, enligt 22 § KKöpL. För att kunna kräva någon av dessa påföljder av säljaren, måste du som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid. Vad som anses som skälig tid bestäms från fall till fall, men en utgångspunkt är att du som köpare ska reklamera varan så fort du uppräckt eller borde ha upptäckt felet. Meddelande om reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats in i rätt tid, enligt 23 § KKöpL.

Av det ovan sagda kan du börja med att kärva avhjälpande eller omleverans för din bil, av bilens säljare, enligt 26 § KKöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga från säljarens sida, kan du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet, enligt 28 och 29 § § KKöpL. För att du ska kunna häva ditt köp av din bil, måste felen på bilen vara väsentliga för dig som köpare. Utifrån informationen i din fråga är det svårt för mig att avgöra om bilens fel är väsentliga. För denna bedömning krävs mer information om varför ni köpte bilen, vad bilen var till för och vad som sades mellan dig och säljaren vid köpet. Ert köpeavtal för bilen blir därför en viktig aspekt för denna bedömning. Så för att ni ska kunna häva köpet måste ni argumentera för varför bilens fel är av väsentlig betydelse utifrån ovan nämnda aspekter.

Vidare kan du som köpare ha rätt till ersättning för den skada du lidit av genom att bilen var felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att lämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte kunnat räkna med vid köpet och vars följder han heller inte hade kunnat påverka, enligt 30 § KKöpL. Skadestånd på grund av fel i vara omfattar ersättning för utgifter och inkomstförlust, som uppkommit på grund av den felaktiga varan, enligt 32 § KKöpL.

Sammanfattande svar

Det finns en möjlighet för dig att häva ditt bilköp, om du bevisar och argumenterar för att din bils fel är av väsentlig betydelse. Om du inte skulle ha rätt att häva köpet, kan det bero på att säljaren hellre föredrar att avhjälpa felet genom omleverans eller prisavdrag. Därför råder jag dig till att diskutera med din säljare om hur han på bästa sätt kan hjälpa dig att åtgärda bilens fel, eftersom bilens fel måste ha funnits vid bilens avlämnade (utifrån informationen i din fråga). Vidare har du rätt till ersättning, för de utgifter som uppkommit på grund av din bils fel.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Maja TryggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”