Vilka rättigheter har jag som köpare om jag köpt en vara i befintligt skick?

2020-11-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Min pojkvän köpte i förrgår (5 november) en båt (plåtbåt,Buster)inkl motor för 40 000kr av en privatperson i Stockholm. I köpekontrakt står det att båten säljs i befintligt skick. Säljaren har inte använt båten regelbundet på tre år. Säljaren sa att båten fungerar felfritt.Idag (7 november) la vi i båten för att åka ut på en fisketur och märker att motorn kyls inte och båten piper oavbrutet. Vad kan han göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om köp av lös egendom (exempelvis en båt) mellan två privatpersoner finns i köplagen (KöpL).

Vad innebär det att köpa något i befintligt skick?

Att en vara säljs i befintligt skick är ett sätt för säljaren att begränsa sitt ansvar för fel i varan. Befintligt skick innebär med andra ord att varan säljs i det skick den befinner sig i vid köpetillfället.

En vara anses trots försäljning i befintligt skick felaktig om: 1. Den inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas haft inverkan på köpet, 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren känt till eller borde känt till, 3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris om övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL).

Om någon av punkterna ovan är uppfyllda är varan felaktig, vilket resulterar i att köparen kan göra vissa påföljder gällande under förutsättning att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt samt reklamerat felet inom skälig tid.

Vilka skyldigheter har köparen?

Köparen får inte åberopa fel som han kände till eller borde känt till vid köptillfället (20 § första stycket KöpL). Köparen har en skyldighet att undersöka varan innan köpet för att kunna göra fel gällande.

Köparen har även en skyldighet att undersöka varan efter avlämnande så snart köparen får tillfälle (31 § första stycket KöpL).

Köparen måste reklamera felet inom skälig tid

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (32 § första stycket KöpL). Reklamationen kan vara både muntlig eller skriftlig, men den måste ske inom senast två år från det att köparen mottagit varan (32 § andra stycket KöpL).

Vilka påföljder kan jag göra gällande om varan är felaktig?

Om varan är felaktig och felet inte beror på köparen får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Avhjälpande innebär att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen, och är den påföljd som jag finner mest lämplig i ert fall (34 § första stycket KöpL).

Sammanfattning

Eftersom båten inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet föreligger fel i varan trots att båten såldes i befintligt skick. Detta eftersom säljaren sagt att båten fungerar felfritt. Båtens låga pris talar för att köparen borde varit lite misstänksam före köpet och gjort en utförlig undersökning av båten.

Det framgår inte av frågan huruvida din pojkvän undersökt båten och på så sätt uppfyllt sin undersökningsplikt. Under förutsättning att undersökningsplikten är uppfylld är varan felaktig, vilket innebär att din pojkvän snarast bör kontakta säljaren och reklamera felet.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93231)