Vilka rättigheter har jag då den bil jag köpt är behäftad med fel?

2019-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Köpte en begangnad bil på en firma.Bilen kosta 16000 och 15 år gammal.Bilen börja krångla första dagen, firman tog på sig att kostnadsfritt laga bilen, med hjälp av verkstad inom bolaget. Dom gör en stor reperation med att byta kamkjedja. Bilen går felfritt 2 veckor till den dör, jag bärgar bilen tillbaka till verkstan dom konstaterar motorn har havererat. I vilket jag gissar beror på verkstan gjort nåt fel vid kamkjedje bytet, men som är omöjligt att bevisa och som dom Inte erkänner. Vad har man för rättigheter vid en sån här situation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att du köpt bilen av en näringsidkare i egenskap av privatperson. Därmed tillämpas konsumentköplagen (KKL), 1 § KKL.

Bilen ska vara av den kvalitet som följer av avtalet och stämma överens med den beskrivning säljaren lämnat (16 § 1 st. KKL samt 16 § 2 st. 3p. KKL). Bilen är att anses som felaktig om den avviker från de uppgifter som lämnats vid köpet, men även om bilen i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. KKL). Även om bilen sålts i "befintligt skick" eller med liknande förbehåll får den inte vara i sämre skick än vad du som köpare kunnat förvänta dig med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter (17 § KKL).

Frågan om bilen är felaktig ska bedömas utifrån dess skick när du hämtade den, fel som fanns då svarar säljaren för (20 § KKL). Eftersom felet uppkommit inom sex månader från avlämnandet föreligger en presumtion för att felet fanns redan då du hämtade bilen. Det är då säljaren som måste bevisa att så inte är fallet (20 a § KKL).

Då bilen är felaktig får du kräva avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan dessutom kräva skadestånd för den skada du lider genom att varan är felaktig (22 §, 33 § KKL). Exempelvis om du haft utlägg för transport och bärgning. För att göra gällande fel måste du reklamera bilen hos säljaren, detta ska göras så snart som möjligt. Fel som reklameras inom två månader anses dock alltid ha kommit in i rätt tid (23 § KKL). Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § 1 st. KKL), detta ska ske inom skälig tid efter att köparen framställt kravet och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § 3 st. KKL). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan olägenhet för dig som köpare får du häva köpet (28 § KKL). Av ARN:s praxis följer att om samma fel återkommer efter två försök att avhjälpa felet kan konsumenten ha rätt att häva köpet istället för att gå med på fler reparationsförsök (ARN, Hävning efter flera försök till reparation av fel).

Sammanfattningsvis, mitt råd till dig är att du återigen hör av dig till säljaren och begär att få felet avhjälpt. Eftersom felet visat sig efter bara två veckor gäller presumtionen om att felet fanns redan vid köpet och det är säljaren som måste bevisa att felet fanns redan vid avlämnandet. Skulle säljaren inte gå med på att åtgärda felet kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun eller Allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (954)
2020-02-28 Kan skadestånd krävas för inkomstförlust orsakat av fel i vara?
2020-02-28 Vilka sorters fel i vara ska säljaren ansvara för?
2020-02-26 Varan som jag har köpt fungerar inte – vad ska jag göra när företaget inte svarar mig?
2020-02-12 Reklamation till tillverkaren av produkten!

Alla besvarade frågor (77541)