Vilka rättigheter har frun efter makens död?

2019-06-21 i Make
FRÅGA
Vilka rättigheter har fru efter makens är död?Med vänligen hälsningar
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv som jag kommer använda mig av finns i ärvdabalken (ÄB).

Först görs en bodelning

Då maken dör görs en bodelning av makarnas gemensamma egendom. Den efterlevande frun tilldelas hälften av egendomen och den andra hälften utgör arvet efter den döde maken. Om maken har enskild egendom ska även den ingå i arvet.

Makes arvsrätt går som regel först

Makas arvsrätt går före eventuella gemensamma barns arvsrätt. Om det finns några särkullbarn, det vill säga att maken har egna icke-gemensamma barn, så har dock dessa möjlighet att få ut sitt arv direkt, ÄB 3 kap 1 §. Det innebär att om makarna inte har några gemensamma barn men den döde har egna barn så kommer hela arvet som regel att gå till dem direkt och frun står då arvlös.

Makes minimirätt till en viss mängd egendom

Den efterlevande frun har dock rätt till att efter sin makes död inneha egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp, ÄB 3 kap 1 §. Om hon efter bodelningen inte har egendom som motsvarar den summan så tillfaller särkullbarnens arv henne i tillräckligt stor mån för att hennes egendom ska uppgå till fyra prisbasbelopp (vilket år 2019 motsvarar 4 x 46500 kr).

Sammanfattning

- Makas arvsrätt går som huvudregel först
- Om det finns särkullbarn går däremot deras arvsrätt före makans
- Den efterlevande makan har alltid rätt till egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp (inklusive sin del av bodelningen sam enskild egendom om hen har sådan)

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (385)
2019-12-08 Önskemål i testamentet
2019-12-02 Testamentera bort makes arvsrätt
2019-11-26 Ekonomisk trygghet för efterlevande make
2019-11-16 Tilläggsbouppteckning har ej inverkan på frångående av hälftendelning av giftorättsgods vid bodelning

Alla besvarade frågor (75510)