FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal31/07/2019

Vilka rättigheter har en sambo för att få loss sin del av bostadsrätten?

Min dotter har separerat. Hennes x bor kvar i bostadsrätten som de äger 50% var i. Han flyttar inte ut, men kan inte köpa ut henne. Hur kan hon få honom att gå med på försäljning av bostadsrätten? Vilka lagliga rättigheter har hon att få loss sin del i bostadsrätten?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att din dotter och hennes ex inte varit gifta. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att de varit sambos. Det kan inledningsvis sägas att regler om sambos finns i sambolagen.

Bodelning ska göras om någon av samborna begär det

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det senast ett år efter samboförhållandets upphörande (8 § sambolagen). Det som ingår i bodelningen då är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Din dotter har alltså rätt att begära bodelning för bostaden. Är det så att ex-sambon motsätter sig detta finns det möjlighet att ansöka om att en bodelningsförättare förordnas (26 § sambolagen).

Din dotter bör ansöka om en bodelningsförättare

I och med att ex-sambon inte vill gå med på att sälja lägenheten och inte heller kan köpa ut henne så är bodelningsförättare det bästa alternativ som hon kan använda sig av. Är det så att de inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av den ena förordna en bodelningsförrättare (26 § sambolagen). Bodelningsförätttaren ser då till att bouppteckningen förrättas. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning, dvs. bodelningsförrättaren ska besluta hur egendomen ska delas upp. Är det så att ingen av de kan lösa ut varandra ur bostaden kommer bostaden troligtvis att utbjudas till försäljning. Vägrar ex-sambon att samarbeta får även domstolen på ansökan av bodelningsförättaren förelägga att döma ut vite (se 26 § sambolagen som hänvisar till 17 kap. 5 § äktenskapsbalken).

Min rekommendation är att främst försöka förklara för ex- sambon att bostad och bohag ska delas lika mellan sambor samt att din dotter har rätt att påkalla bodelning enligt lag. Är det så att ex-sambon vägrar samarbeta rekommenderar jag att ta hjälp av en bodelningsförättare som kommer att se till att en bodelning sker på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om hur man ansöker om bodelningsförättare HÄR.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare