Vilka rättigheter har en delägare till samägd egendom?

Hej. Jag äger en 1/2 av vårt gemensamma hus med min exman. Det har gått snart 5 år sedan skilsmässan. Huset är inte sålt, även om det står i domen att det ska säljas omedelbart. Jag är avstängd helt och hållet från min del av fastigheten. Nu funderar jag om jag kan hyra ut min del av villan till min 20-årige son som bor just nu med mig i en hyresrätt? Har inte kommit överens med exet om sammanägandet. Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga så korrekt som möjligt måste jag göra några antaganden. Inledningsvis antar jag att trots skilsmässan, så har ni ännu inte fördelat huset. Jag antar också att ni inte har upprättat ett samägandeavtal. Observera att jag kommer bortse från reglerna i äktenskapsbalken i mitt svar, därför att frågan rör sig främst om förvaltningen av samägd egendom.  

Vilken lag är tillämplig? 

Det är samäganderättslagen som aktualiseras när samägd egendom ska förvaltas av varje delägare. Eftersom det rör sig om en villa som vanligen är en fastighet ska lagen därför tillämpas (20 § samäganderättslagen). 

Vilka rättigheter har en delägare till samägd egendom? 

Inledningsvis äger ni båda två lika stora andelar i huset, vilket betyder att ni båda har lika rätt till husets värde och förvaltning (1 § samäganderättslagen). Angående rätten att få använda egendomen gäller som huvudregel att beslut ska fattas enhälligt, t.ex. om en delägare vill hyra ut sin del (2 § samäganderättslagen). Av samma regel kan motsatsvis dock utläsas att varje delägare också har rätt att använda sin andel i den samägda egendom som delägaren vill, inklusive att hyra ut sin andel till sitt barn. För dig betyder det att ditt ex inte rättsligt får förhindra dig från att hyra ut din del till din son.

Får du inte tillträde till huset, så får du ansöka hos tingsrätten om att huset ska förvaltas av en god man under en viss tid (3 § samäganderättslagen). Den gode mannen får då exempelvis hyra ut din andel till din son då detta skulle exempelvis leda till att huset bättre utnyttjades (4 § samäganderättslagen). 

Om du i stället vill sälja huset, så kan du även ansöka om detta hos en domstol (6 § samäganderättslagen). I så fall kan domstolen utnämna en god man som kommer ta hand om försäljningen och fördela pengarna mellan er (8 § samäganderättslagen). Som du ser har du lite olika alternativ att välja mellan beroende på vad du anser vore bäst i din situation. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Du som delägare har alltid rätt att få använda din andel av huset hur du vill och önskar, t.ex. att hyra ut din till son. Ditt ex kan rättsligt därför inte förhindra dig. Får du dock inte tillträde, så kan du anlita en god man som ska förvalta ert hus och som i sin tur kan hyra ut till din son. Om du däremot vill sälja huset och kanske hjälpa din son med att köpa en lägenhet, så kan du också ansöka om att huset ska säljas. Detta hanteras av en god man som rätten anlitar. 

Jag skulle rekommendera att du informerar ditt ex om att du vill hyra ut din andel av huset till din son. Skulle ditt ex motsätta sig, så kan du förklara att du kommer att anlita en god man som ska förvalta huset för er räkning. Du kan även förklara för ditt ex att du överväger att framkalla en försäljning av huset. Du kan också fråga om du får köpa ut ditt ex eller fråga om ditt ex vill köpa ut dig. Oavsett vad du väljer kommer du få ut din andel och du bör inte heller kunna hindras från att hyra ut till din son. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000