Vilka rättegångskostnader ersätts i ett tvistemål?

FRÅGA
I tvistemål om jag vinner? Hur stor eller liten rättegångskostnad kan jag kräva om jag inte haft några utgifter.Finns det ett standardbelopp?Hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna kring rättegångskostnader i tvistemål finner vi i kapitel 18 i Rättegångsbalken (1942:740). Här framkommer det att den part som förlorar i tvisten ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Vad som ska anses utgöra rättegångskostnader kan kortfattat sammanfattas till allt arbete kring rättegången, som exempelvis förberedelser och ombudskonsultation. Vid förberedande ska det vara sådant arbete som direkt har betydelse för partens talan i målet. (18 kap. 8 § Rättegångsbalken)

Dock ska man ha i åtanke att om det är vad man kallar ett småmål finns begränsningar i vilka rättegångskostnader som ersätts. Ett småmål är när värdet på tvisten är lägre än halva prisbasbeloppet samt att parterna får förlikas i ärendet. (18 kap. 8a § Rättegångsbalken med hänvisning till 1 kap. 3d § Rättegångsbalken)

Sammanfattning

Det finns inget standardiserat belopp som betalas ut av den förlorande parten i ett tvistemål, utan det beror på vilka kostnader som funnits för den vinnande parten i och med rättegången.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (206)
2020-02-25 Vem står för rättegångskostnaderna?
2020-02-21 Vem betalar rättegångskostnaderna?
2019-12-27 Vem bär rättegångskostnader i vårdnadstvister?
2019-12-26 Ska vinnaren i ett tvistemål betala ombudsarvoden?

Alla besvarade frågor (77459)