FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/12/2020

Vilka påföljder kan köparen göra gällande gentemot säljaren om varan går sönder under transport?

Jag sålde en vara på tradera, jag lämnade in paketet på posten hel och när varan kommer fram till mottagaren så är paketet trasigt, vi kunde ha paketerat det bättre men den var hel när vi lämnade in den så det är under transporten som den har gått sönder, jag är förvirrad om vi kan åka dit på något av detta eftersom hon hotar med det, om hon skulle ta detta till domstol finns det då något som vi kan åka dit på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du har sålt varan i egenskap av privatperson. På så vis blir Köplagen (KöpL) tillämplig.

Vem ansvarar för varan under transport?

Här brukar man tala om vem som står risken för varan för att bedöma vem som bär ansvaret. Risken övergår från dig som säljare till köparen när varan avlämnas (13 § KöpL). Utifrån frågan framgår det att ett transportköp har genomförts och då blir frågan om varan har skickats till köparen inom en och samma ort eller inte. Om varan har skickats inom samma ort eller inom ett område där säljaren vanligtvis ordnar transport av liknande varor, sker avlämnandet och övergången av risken när varan har kommit fram till köparen. Följaktligen är du som säljare ansvarig för varan fram till dess att köparen har fått den i sin ägo. Detta innebär att du är ansvarig för skador under transporten och ska kompensera köparen för skadan. Om varan skickats till köparen från en annan ort ses den som avlämnad redan när den har kommit till transportören. Då är det köparen som bär risken för varan under transporten och står för skador som uppkommer (7§ KöpL). Om köparen kan bevisa att skadorna beror på säljaren på grund av en dålig paketering så ansvarar säljaren för felet oavsett (12§ KöpL).

Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel på vara?

Det finns inget i din fråga som tyder på att köparen inte har kontaktat dig och reklamerat i tid. Därmed bör köparen kunna göra påföljder gällande (32 § KöpL). De påföljder som kan bli aktuella vid fel i vara är att felet på varan ska rättas till, att en ny felfri vara ska skickas, prisavdrag eller hävning av köpet (30 § KöpL). Först och främst är det avhjälpande av felet eller omleverans av varan som kan göras gällande (34 § KöpL). Om detta inte skulle vara möjligt kan prisavdrag eller hävning göras gällande av köparen. För hävning av köpet krävs det att felet var av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insett eller borde insett detta (39 § KöpL). Jag saknar information för att kunna bedöma vilken påföljd som kan komma att bli aktuell i din situation. Att tänka på är att köpare inte har en lagstadgad rätt till prisavdrag när det gäller varor köpta på auktion (37 § KöpL). Det här går dock att avtala bort eftersom KöpL är dispositiv.

Sammanfattning

Slutligen har du som säljare av varan en skyldighet att åtgärda eventuella felaktigheter med varan. Säljaren kan göra gällande en rad påföljder på grund av felaktigheter med varan. Mitt råd är att ni försöker komma fram till en lösning mellan er som passar er båda innan ni bestämmer er för att föra saken vidare då detta är krävande och kostsamt.

Hoppas att svaret var till hjälp och om du har fler frågor tveka inte att återigen höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?