Vilka påföljder kan göras gällande vid avtalsbrott avseende hyra av stallplats?

Jag har ett avtal på en stallplats till min häst, med tre månaders uppsägningstid. I avtalet ingår att stallägaren ska sköta in- och utsläpp av min häst varje dag, samt ge den mat fyra ggr/dag. Nu har det kommit till min kännedom att ägaren tänker åka bort tre månader i sommar, och inte tänker utföra dessa tjänster. Något som inte meddelats när vi skrev kontraktet, och inte heller står där i. Vad har jag för rätt att häva kontraktet, eller kräva ekonomisk kompensation i form av sänkt hyra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller avtalsbrott vid om hyra av stallplats varför avtalslagen samt jordabalken tillämpliga.

Avtal ska hållas
En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Avtal ingås i regel genom anbud från den ena parten och accept från den andra parten (1 kap. 1 § Avtalslagen). Har man ingått ett avtal om vissa prestationer ska dessa hållas så som avtalet stadgar, annars kan parten göra sig skyldig till avtalsbrott. I ditt fall verkar det som att din hyresvärd kommer att göra sig skyldig till avtalsbrott.

Vilka påföljder kan göras gällande vid avtalsbrott?
Om hyresvärden gör sig skyldig till avtalsbrott kan olika påföljder bli aktuella. I första hand ska hyresvärden antingen fullgöra avtalet så som det är stadgat, eller försöka avhjälpa felet. I ditt fall skulle en sådan åtgärd kunna vara att hitta någon annan som kan hjälpa till med in-och utsläpp samt matning medan hyresvärden är borta. Om någon sådan åtgärd inte sker kan du antingen häva kontraktet, få prisnedsättning eller (i sällsynta fall) skadestånd (jordabalken 12 kap 11, 16 §§.).

Hur du kan gå tillväga
Hävning av avtal innebär att avtalet upphör att gälla (utan uppsägningstid). Hävning kan som huvudregel endast göras till följd av ett väsentligt avtalsbrott (jag skulle vilja påstå att detta är ett väsentligt sådant). Hävning sker genom en reklamation till hyresvärden. Du behöver alltså meddela hyresvärden att du vill häva avtalet. Vill du ha en prisnedsättning av hyran meddelar du istället hyresvärden om detta. Om hyresvärden skulle motsätta sig detta kan du vända dig till tingsrätten för en stämningsansökan (42 kap. 1 § rättegångsbalken). Ni kan hitta en blankett för stämning om ni går in på hemsidan för Sveriges domstolar här. Stämningsansökan ska skickas till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten varit folkbokförd sedan den 1 november förra året.

Lycka till! Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”