FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/04/2019

Vilka påföljder kan bli aktuella vid fel i vara?

Köpte en båt av privatperson för 5000 kr,såg jättefin ut .Efter en vecka bröts akterspegel av så motor nästan ramlade av. Den hängde liksom ner i vattnet.

Kontaktade köparen som först gick med på att ta tillbaka båten men sen ångrade sig och vill inte veta något.

Påstår sig påtalat felet ,vilket är inte sant, (i ett mail rekomenderar han att byta ett plåtstycke om man skulle använda större motor.Vi använde samma motor som vi köpte av honom.. 20hp ,båten är klassad 15 till 30 hp,så motorn var intte större.) Men både jag och min sambo som var där har inte hört något om nåt fel överhuvudtaget, annars skulle vi aldrig köpt det.

Käner att jag blev lurad och utsatt för livsfara av honom.

Har man några möjligheter att återkalla köpet...eventuellt kräva att han ska laga båten eller kräva skadestånd.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Er fråga rör ett köpeförhållande mellan två likvärdiga parter och aktualiserar därför reglerna i köplagen. Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni inte har brustit i er undersökningsplikt.

Vad innebär fel i vara?

En vara ska i fråga om bland annat art, mängd, kvalitet och förpackning, överensstämma med det som följer av avtalet (17 § köplagen). Överensstämmer inte varan med avtalet, föreligger ett fel i varan. Även om det inte följer något specifikt av avtalet kan det ändå röra sig om fel i vara. Bland annat ska varan vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag används för i allmänhet. Utöver dessa krav får varan inte i något annat avseende avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Bedömning i ert fall

I ert fall utgår jag från att något om akterspegelns skick inte framkommer i avtalet. Med hänsyn till att ändamålet med en båt är att kunna färdas på vatten, skulle felet med akterspegeln innebära att båten inte kan användas för sitt ändamål. Detta är dock en bedömningsfråga. Det kan dock konstateras att ni som köpare, med fog kunnat förutsätta att akterspegeln skulle förbli intakt så länge motorn inte byttes ut. Därmed föreligger ett fel i varan.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Innan en köpare får åberopa att en vara är felaktig måste en reklamation ha gjorts inom två år. Detta verkar ni ha gjort. Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen). För att köparen ska kunna kräva avhjälpande eller omleverans krävs att köparen lämnar kravet i nära samband med reklamationen. Detta gäller dock inte om säljaren varit grovt vårdslös eller stridit mot tro och heder. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande eller omleverans, kan prisavdrag bli aktuellt. Slutligen kräver hävning att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren borde insett detta.

Bedömning i ert fall

Ni verkar vara intresserade av att säljaren avhjälper felet. Detta förutsätter att ni har meddelat säljaren att ni kräver ett avhjälpande, i nära samband med reklamationen. Om detta inte har gjorts blir det svårt för er att kräva ett avhjälpande. Prisavdrag bör i sådant fall bli det mest aktuella alternativet. Ni verkar också vara intresserade av hävning. Detta kräver en bedömning av vad säljaren borde ha insett vid köpetillfället.

Sammanfattning

Att akterspegeln skulle förbli intakt var troligen något ni med fog kunnat förutsätta. Det föreligger därmed fel i båten enligt köplagen. För att ett avhjälpande ska kunna ske av säljaren krävs att ni meddelade säljaren om ett sådant krav i nära samband med reklamationen. Om så inte skett är prisavdrag på den betalda summan ett rimligt alternativ.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”