Vilka påföljder kan bli aktuella gällande fel i vara?

2020-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har köpt, vad jag trodde var, en duschvägg. Efter någon månad börjar denna ''duschvägg'' att rosta. Företaget som jag köpte ''duschväggen'' av har privatpersoner som målgrupp och de marknadsförde denna vara öppet som en duschvägg på sin hemsida. Detta ger mig som konsument och privatperson utan någon VVS-utbidning förtroende till att varan går att använda i ett våtutrymme. Denna placeras och borras in efter sina specifika mått i ett helt nyrenoverat badrum av hantverkare vilket även det medför extra kostnader. Vad företaget erbjuder mig nu efter att jag har kontaktat dem är 30% i avdrag på den ''duschväggen'' jag köpte från dem. Detta anser dem kan täcka kostnaden för att det ska målas över med lack. Jag anser detta som en orimlig kompensation för något som jag ser som vilseledande marknadsföring men egentligen vet jag inte mycket bättre. Vad exakt kan jag begära?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom detta gäller köp av en lös sak, dvs. duschväggen, av dig som privatperson av ett företag är det konsumentköplagen som är tillämplig. Lagen gäller som sagt köp av lösa saker, inte köp av tjänster, som till exempel montering av varan, om tjänsten utgör den övervägande delen av köpet (2 § konsumentköplagen). Du anger att hantverkare monterat varan, men inte om det är företaget som sålde duschväggen som utförde monteringen. Däremot har det inte i detta fall betydelse då den tjänsten oavsett inte skulle utgöra den övervägande delen av köpet, utan det är själva varan som är det.

Varan ska stämma överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper samt förpackning. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas med mera. Varan ska därmed anses felaktig om den avviker från detta eller om varan i något annat hänseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Att en duschvägg börjar rosta kan nog inte anses höra till det normala. Varan verkar därmed inte vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag används. Dessutom kan varan anses avvika från vad du som köpare kunnat förutsätta vid köpet.

Om varan du köpt inte stämmer överens med hur företaget marknadsfört denna på sin hemsida så anses ett fel föreligga (19 § konsumentköplagen). Säljaren svarar för fel som förelegat vid avlämningen av varan, även om felet visar sig först senare (20 § konsumentköplagen). Även om felet visar sig så långt som inom sex månader från avlämnandet, ska säljaren fortfarande svara för dessa fel om det inte anses oförenligt med varans eller felets art (20 a § konsumentköplagen). En duschvägg bör inte börja rosta inom några månaders användning, det kan därmed anses som fel i varan som säljaren svarar för.

Du som köpare måste reklamera, det vill säga meddela säljaren om att det föreligger fel i varan, inom skälig tid efter det att du borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader ska alltid anses vara i rätt tid (23 § konsumentköplagen). Du nämner att du redan har reklamerat varan, och det verkar vara helt i rätt tid. Det som du kan kräva är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning (22 § konsumentköplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga så får du kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Du får häva köpet om felet är av stor betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Det ska där göras en helhetsbedömning huruvida det finns möjligheter att rätta till felet eller kompensera köparen. Detta kan göras genom prisavdrag i vilket företaget i fråga har erbjudit dig. I detta fall verkar felet vara av så pass stor betydelse att prisavdrag kanske inte hjälper. Hela duschväggen är fel och kan behöva bytas ut, vilket kan anses vara av stor betydelse för dig som köpare.

Sammanfattningsvis anses det föreligga fel i varan. En duschvägg ska normalt sett inte börja rosta efter en kortare tid. Eftersom det föreligger fel i varan och du reklamerat i rätt tid kan du kräva säljaren på vissa påföljder. Hävning kan bli aktuellt om det är av stor betydelse för dig, vilket det kan anses vara om hela duschväggen kan behöva bytas ut.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1101)
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation
2020-11-28 Kan man kräva att försäljare avhjälper fel på bil utan garanti?

Alla besvarade frågor (86736)