FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/12/2018

Vilka påföljder kan åberopas om fel föreligger vid köp av begagnad bil på blocket?

Jag har köpt begagnad bil på Blocket. Jag ska bara ha den för att skjutsa barn på träning så det är en gammal modell . Första dagen stannar bilen på väg i Svärdsjöbacken och vi kommer inte ens upp till Lugnet. Bilverkstaden säger att hela motorn rasat och detta kommer kosta mer än själva bilen. Ge mig råd (enligt lag) vad jag ska göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att bilen är köpt av en privatperson och inte bilfirma. Reglerna avseende köp mellan privatpersoner hittar du i Köplagen. Jag vet inte vad du och säljaren har avtalat om. I mitt svar kommer jag därför dels gå igenom vad du kunnat förvänta dig av ett sådant köp (17 § Köplagen) och dels om varan såldes i "befintligt skick" (19 § Köplagen).

Följande punkter är viktiga att klargöra i frågan

Om det föreligger fel på bilenVem som kan hållas ansvarig för detta felVilka påföljder du som köpare kan anföra pga detta fel

När anses det föreligga fel på varan?

Inledningsvis kan kan man säga att huvudregeln är att du i rollen som köpare står för den risk som uppstår efter du mottagit varan, bilen i ditt fall (13 § Köplagen). Däremot kan säljaren hållas ansvarig för fel som köparen med fog inte kunde förutsätta (17 § Köplagen). I nyss nämnda bestämmelse har man ställt upp fyra olika typfall då varan är "godkänd", även om felet inte var vad man avtalat om. Jag tänker dock endast ta upp det typfall som är relevant för ditt fall. Om inget annat framgår av avtalet, ska varan

vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

Om bilen inte uppfyller denna punkt kan det sägas att fel föreligger. Du anger i din fråga att du endast har köpt bilen i syfte att skjutsa barnen på träning. I punkten kan du utläsa att säljaren kan hållas ansvarig om denne insett ditt ändamål.

Det framgår inte av din fråga vad ni har avtalat om. Vid det fall ni har avtalat om att du ska köpa bilen i "befintligt skick", det som är vanligast vid köp av begagnade varor, gäller andra typfall (19 § Köplagen). Fel föreligger i varan om

1. Bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. - Detta kan handla om att säljaren gett uppgifter om t.ex. bilens miltal som inte stämmer (egenskaper med bilen)

2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig som köpare om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som du som köpare med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. - Detta gäller vid det fall då säljaren hade kännedom om felet och valde att inte berätta om det. Felet ska då ha påverkat ditt val att köpa bilen.

3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. - Du kan ju fråga bilverkstaden vad man vanligtvis betalar för en sådan bil och jämföra om du har betalat överpris.

Vem kan hållas ansvarig för felen?

Du har som köparen en undersökningsplikt (20 § Köplagen). Detta innebär kort att du inte kan anföra på de fel som du borde ha upptäckt när du undersökte bilen. Det ställs inga krav på att du som privatperson ska ha fackmässiga kunskaper och kunna undersöka som en bilverkstad. Om det som hände dig, dvs att bilen stannar upp på backen, har skett pga ett fel som du borde ha upptäckt ligger ansvaret på dig.

För säljarens del gäller ansvar för dolda fel som visade sig efter köpet (21 § Köplagen). Viktigt att påpeka här är både om det fanns fel och när det gjorde det. Om fel förelåg vid avlämnande av bilen till dig och felen påverkade dig efteråt står ansvaret på säljaren.

Vilka påföljder kan du anföra?

Du har rätt till avhjälpande pga att säljaren bidragit med fel information till dig (34 § Köplagen). Det ska inte kosta säljaren alltför tycker att avhjälpa detta fel, och ska vara utan kostnad för dig som köpare. Det är osäkert om detta fel, som bilverkstaden beskriver för dig, är möjlig att avhjälpa.

Om återställande inte går kan du istället ha rätt till prisavdrag (37 § första stycket köplagen). Du har inte rätt till prisavdrag om säljaren kan fixa felet.

Slutligen finns det möjlighet att häva köpet (39 § Köplagen). För att du ska kunna häva köpet ska säljarens avtalsbrott vara av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde insett detta. Vad som är väsentligt bedöms utifrån din synvinkel som köpare. Det skulle kunna vara väsentligt om den inte fanns möjlighet att skjutsa barnen på annat sätt.

Slutsats

Det är svårt att ge en direkt slutsats i och med att jag inte vet vad du och säljaren kommit överens om. Men vid de fall att de typfall som jag redovisat för ovan föreligger så kan man säga att det föreligger fel på varan. Om detta fel förelåg vid avlämnande av bilen ansvarar säljaren för detta. Beroende på vad du har betalat för bilen blir prisavdrag bäst i ditt fall.

Med vänliga hälsningar,Moneeb MohsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo