FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/03/2017

Vilka omfattas som familjemedlemmar enligt LAS?

Hej! Jag kommer troligtvis att köpa en franchise-verksamhet och vill anställa mitt barns pappa. Vi bor inte ihop sedan 3 år tillbaka och min fråga är om han enligt lag räknas som familj. Verksamheten har ju anställda redan och de kan ju endast sägas upp pga arbetsplatsbrist och en förutsättning för att kunna anställa mitt barns pappa är ju att han räknas som min familjemedlem. Räknas särbo som familjemedlem eller räcker det faktum att vi har ett barn ihop?

Tackar på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad jag förstår din fråga som så undrar du om en särbo arbetsrättsligt är att jämställa med familjemedlem.

I 1 § 2 st 2 p. LAS (lagen om anställningsskydd) så framgår det att LAS ej tillämpas på familjemedlemmar. T.ex. så har de som ej omfattas av LAS ej samma anställningsskydd.

Tyvärr kan jag eg ge dig ett helt klart svar då lagen inte uttryckligen har preciserat vilka som omfattas av familjemedlemsbegreppet och rättspraxis på området utvecklas hela tiden.

Som familjemedlemmar torde dock i LAS mening inbegripa make/maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Även mera avlägsna släktingar har ansetts räknas som familjemedlemmar, om de bor tillsammans med arbetsgivaren eller delar hushåll med honom eller henne. På senare tid har även sambo ansetts omfattas av familjebegreppet.

I förarbetena till lagen har det vidare konstaterats att familjebegreppet ska ges en vid omfattning. Ett vägledande kriterium för att om en person ska räknas som familjemedlem om denne inte utgör make/make eller är släkting i rätt upp-eller nedstigande led är om personen bor eller delar hushåll. T.ex. så har syskon som ej är sammanboende med arbetsgivaren ej ansetts omfattas av familjebegreppet medan sambo som bor i samma hushåll har ansetts omfattas av familjebegreppet.

Då du och ditt barns pappa ej bor tillsammans så omfattas han troligtvis ej av familjeundantaget i LAS. Att ni har ett barn tillsammans har här ingen betydelse.

Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga. För att få ett klarare svar kring detta råder jag dig dock att ta kontakt med en arbetsrättsjurist.

Louise KjellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000