FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt10/11/2018

Vilka olika fullmakter finns det och för vilka omständigheter kan de användas?

Vilka olika fullmakter finns det och för vilka omständigheter kan de användas? Samt vart i lagen regleras dem?

Lawline svarar

Vilka olika fullmakter finns det och för vilka omständigheter kan de användas? Samt vart i lagen regleras dem?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fullmakt

Genom en fullmakt får fullmaktstagaren möjlighet att handla för annans räkning, åt fullmaktsgivarens vägnar. Genom detta kan då fullmaktstagaren binda fullmaktsgivaren till tredje man. Fullmaktsgivaren tar på sig ansvaret för de rättshandlingar som fullmäktigen företar för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakter fortsätter att gälla trots att fullmaktsgivaren avlidit om inte särskilda omständigheter föreligger, 21 § Avtalslagen. Detta kan användas om du t.ex. vill att en kompis köper en cykel åt dig.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren rätt at företräda fullmaktsgivaren i situationer där pga. sjukdom eller annat liknande varaktigt tillstånd fullmaktsgivaren inte har förmåga att ta hand om sina angelägenheter själv, 1 § Lag om framtidsfullmakter. En situation där en framtidsfullmakt kan användas är att en hustru ska sälja makens bil om han får en stroke. Angelägenheterna kan både vara personliga, och ekonomiska angelägenheter, 2 § Lag om framtidsfullmakter.

Generalfullmakt

Genom denna fullmakt får fullmaktstagaren möjlighet att utföra all rättshandling som fullmäktige själv kan göra. När fullmaktsgivaren förlorar sin handlingsförmåga så slutar generalfullmakten att gälla.

Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall

Detta är något som är nytt och som kan ses som en typ av fullmakt. Detta regleras i 17 kap Föräldrabalken. Detta gäller om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Gäller INTE större ekonomiska transaktioner. Vilka det gäller:

1.Make/Sambo
2.Barn
3.Barnbarn
4.Föräldrar
5.Syskon eller
6.syskonbarn

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,

Ajla VelicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?