Vilka möjligheter har köparen att kräva skadestånd vid säljarens dröjsmål?

2018-01-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte nyligen en datorladdare från en hemsida med leveranstid 1-5 dagar. Efter 8 arbetsdagar hade det dock inte kommit någon vara varför jag hörde av mig till deras kundtjänst. Efter några dagar fick jag besked om att den försvunnit på posten och att de nu hävt köpet och skulle betala tillbaka mig pengarna. Då jag verkligen var i behov av en laddare och redan hade väntat så länge fick jag åka in till en fysisk butik och köpa en, dock för ett mycket högre pris än den jag beställt online. Har butiken rätt att häva mitt köp på det sättet och kan jag få någon ersättning för att jag fått köpa en laddare till ett högre pris i den fysiska butiken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom du har beställt en vara via internet är Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, men den innehåller bara ett mindre antal bestämmelser, därför måste vi använda oss av Konsumentköplagen (KKL) för att lösa din fråga.

Vilka påföljder kan aktualiseras om inte säljaren levererar varan i rätt tid?

Om säljaren inte levererar en vara eller inte levererar den i rätt tid och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida så anses säljaren i dröjsmål (9 § KKL). Köparen kan då agera på fyra olika sätt (10 § KKL):

1. hålla inne betalning (11 § KKL)
2. kräva att köpet fullgörs (12 § KKL)
3. häva köpet (13 § KKL)
4. kräva skadestånd (14 § KKL)

Det går självklart inte att kräva alla fyra påföljderna samtidigt. I ditt fall verkar det vara säljaren som hävt köpet och betalat tillbaka pengarna du redan betalat. Observera att det är din rättighet att häva köpet, inte säljarens. Om du vill så har du möjlighet att kräva att köpet fullgörs enligt ovan, men eftersom du redan har köpt en annan laddare (s.k. täckningsköp) kommer jag nu undersöka möjligheterna för skadestånd.

Vilka möjligheter har du att kräva skadestånd?

Enligt 14 § KKL ansvarar säljaren för alla slags skador som köparen lider genom säljarens dröjsmål som ligger inom säljarens kontrollansvar. Säljarens enda möjlighet att slippa skadeståndsskyldighet är således att han kan visa att dröjsmålet faller utanför hans kontrollansvar. I ditt fall har säljaren anlitat posten att helt eller delvis fullgöra köpet. Då måste även posten visa att dröjsmålet faller utanför deras kontrollansvar för att slippa skadeståndsskyldighet. Enligt säljaren ska datorladdaren alltså "försvunnit på posten". Jag kan tyvärr inte svara med exakthet huruvida det faller inom postens kontrollansvar eller inte eftersom jag inte vet om anledningen till försvinnandet. Men om det exempelvis skulle röra sig om bristfälliga arbetsrutiner hos de anställda så är det rimligtvis inom kontrollansvaret och du har därmed rätt till skadestånd.

Skadeståndets omfattning

Du har möjlighet att få ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som anges i 33 § KKL samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKL). I samband med att du köpte den dyrare laddaren så gjorde du ett s.k. "täckningsköp". Under förutsättning att du gjorde köpet med tillräcklig omsorg och inom skälig tid så kommer skadeståndet omfatta prisskillnaden mellan den du beställde och den du köpte i butiken (33 § st. 1 KKL). Du skrev dock att du köpte den andra laddaren för ett "mycket högre pris" det skulle eventuellt kunna medföra att du inte ansetts utfört köpet med tillräcklig omsorg. I den situationen kommer skadeståndet att beräknas på följande sätt: Om marknadspriset vid hävningen överstiger priset enligt köpet, ska skadeståndets storlek vara lika stor som prisskillnaden (33 § st. 2 KKL).

Sammanfattningsvis
Jag rekommenderar dig att framföra ditt krav om skadestånd till säljaren och förklara för denne att på grund av att de inte levererade din datorladdare så köpte du en liknande, men dyrare, datorladdare samt att du därför har rätt till prisskillnaden mellan de två.


Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1349)
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?

Alla besvarade frågor (98657)