Vilka möjligheter finns att sälja en samägd bostadsrätt om en delägare motsätter sig försäljning?

2020-12-08 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej!Jag äger 90% av en bostadsrätt och min mor äger 10% som även bor i lägenheten "det va krav från föreningen att hon var tvungen att äga en del för att få bo där". Nu vill jag sälja lägenheten men hon vägrar att flytta vilket gör detta till en mardröm, vilka alternativ har jag som ägare att av lägenheten då hon vägrar att flytta och sälja den. De 10% som hon nu äger är även pengar som jag skickat över till henne så hon kunde köpa 10% av lägenheten.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar hur du ska gå till väga för att sälja lägenheten som samägs av dig och din mor. Regler om samägande finns i lag om samäganderätt (LoS). Av 1 § LoS framgår att lagen endast är tillämplig på fastigheter och lösa saker, men Högsta domstolen har slagit fast att lag om samäganderätt även ska omfatta bostadsrätter (NJA 1995 s. 478).

Huvudregeln är att en åtgärd som berör den gemensamma egendomen kräver kräver samtliga delägares samtycke (2 § LoS). Du behöver alltså som utgångspunkt din mors samtycke för att kunna sälja lägenheten.

Var och en av delägarna kan ansöka hos domstol om att egendomen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela lägenheten bjuds då ut till försäljning. Övriga delägare kan motsätta sig försäljning på offentlig auktion om synnerliga skäl föreligger (6 § LoS). Vad som utgör synnerliga skäl avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Rekvisitet "synnerliga skäl" har tolkats mycket strängt av domstol i praxis vilket innebär att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska föreligga.

Vid auktionen får samtliga delägare lägga bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska fördelas lika mellan delägarna i proportion till respektive delägares ägarandel (15 § LoS). Vid offentlig auktion kan delägarna begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris som lägenheten inte får säljas under (9 § LoS).

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (579)
2021-04-11 Hur annullera ett samägandeavtal?
2021-04-04 Samägande av fastighet
2021-04-03 Konflikt om nyttjande av samägd bostadsrätt
2021-03-31 Avtal om äganderätt i fastighet

Alla besvarade frågor (91194)