Vilka möjligheter finns att hindra utmätning av arv

2017-10-03 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! Skulle vilja veta skillnaden mellan att avstå arvslott/arvsrätt och avsäga mig den samma.Har idag stora skulder hos både kronofogden och hos flera inkassobolag som har dessa på bevakning sedan början på 90-talet. Vilka möjligheter finns det att "stoppa" kronis & fordringsägarna från att komma åt ev. arv från min mamma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad det finns för möjligheter att skydda ett eventuellt arv från din mamma ifrån utmätning av kronofogden och övriga borgenärer. Jag kommer därför dela upp svaret i två olika delar där jag först svarar på din fråga vad det är för skillnad på att avstå och avsäga arvet, samt i den andra delen svarar jag på möjligheterna att skydda arvet från utmätning.

1. Skillnad på att avstå arvslott och avsäga sig arvsrätt
Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken. Kvarlåtenskapen efter en avliden person fördelas mellan hens arvingar. En arvinge är den som har rätt till arv, men personen måste inte ta emot arv och kan alltså avstå sin rätt till arv under olika omständigheter och tillvägagångssätt.

Avstå arvslott
Arvsavstående aktualiseras först när arvlåtaren har avlidit. Ett arvsavstående är som en överlåtelse som följer den avlidnes legala arvsordning, vilket innebär att arvet går vidare till den avlidnes legala arvingar i nedåtstigande led.
Exempelvis: När din mamma dör kan du avstå rätten till arv till förmån för ditt barn exempelvis.

Avsäga arvsrätt
Reglerna om arvsavsägelse kan du hitta i 17 kap. 2§ ärvdabalken. Avsägelse innebär att arvtagaren frånsäger sin rätt till del av arvet. För att genomföra en arvsavsägelse innebär det att arvingen skriftligen avsäger sin rätt till arv till arvlåtaren, alternativt att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan.
Exempelvis: Din mamma kan upprätta ett testamente till förmån för någon annan, alternativt att du skriftligen avsäger din rätt till arv.

Laglottsskyddets innebörd
Som bröstarvinge (barn till arvlåtaren) har du dock en laglottsrätt(halva arvslotten). Som en huvudregel kan inte en bröstarvinge avsäga sig sin laglott. Dock finns det undantag som gör att en bröstarvinge kan avsäga sig sin laglott ändå, och det är om personen fått skäligt vederlag eller om egendom som motsvarar laglotten tillfaller en närstående (så som maka/make eller barn) till bröstarvingen, se 17 kap. 2 § ärvdabalken.

Värt att nämna är att man inte kan testamentera så det inskränker laglottsskyddet. Dock behöver det nödvändigtvis inte vara ett hinder, för om du inte påkallar jämkning inom 6 månader innebär det att du förlorar din rätt till laglott med bindande verkan. Vilket kan ses i 7:3 ärvdabalken.

2. Möjlighet att skydda arvet från utmätning finns i utsökningsbalken
Enligt 4 kap. 2 § utsökningsbalken, har kronofogden rätt att utmäta egendom, vilket även inkluderar arv. Dock får egendomen enbart utmätas om det ej finns undantag i lagen. I 5 kap. 5 § utsökningsbalken, finns det ett undantag som innebär att egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente ej får överlåtas och därmed ej heller bli föremål för utmätning.
Exempelvis: om din mamma upprättar i testamente att arvslotten inte får bli föremål för utmätning, kan kronofogden och andra borgenärer inte få tillgång till arvet. Detta innebär att du som arvinge kan få ditt arv, men utan att det blir föremål för utmätning.

Sammanfattning
Det finns alltså några olika tillvägagångssätt för att skydda ditt arv från utmätning.
1. Avstå arvslott aktualiserar när arvlåtaren avlidit, om din mamma fortfarande är vid livet är det alltså inget tillvägagångssätt som är aktuellt i nuläget.
2. Att avsäga sig rätten till arv är en möjlighet men det kan även uppstå vissa problem då du som bröstarvinge inte får säga upp din laglott hur som helst. Det kan dock ske om du får skäligt vederlag(vanligtvis en summa motsvarande laglotten), alternativt om egendom motsvarande laglotten tillfaller en närstående till dig - så som en maka/make eller barn.
3. Ett upprättande av testamente som säger att egendomen inte får överlåtas, får ej heller bli föremål för utmätning och egendomen blir därför skyddad från kronofogdens borgenärer.

Hoppas det gav svar på din fråga!
Behöver du och din mamma ytterligare hjälp exempelvis med att upprätta ett testamente kan du boka tid hos en av våra jurister direkt via denna länk http://lawline.se/boka

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (344)
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?
2021-07-26 Hur kan jag fördela arvet till bröstarvingar innan min egen bortgång?
2021-07-11 Kan man göra ett arvsavstående till förmån för ett av flera barnbarn?
2021-07-06 Avstående från arv vid en konkurs

Alla besvarade frågor (94471)