FrågaAVTALSRÄTTGåva05/06/2018

Vilka möjligheter finns att återkalla eller ogiltigförklara en fullbordad gåva?

Finns det verkligen ingen möjlighet att annullera en fullbordat gåva?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fullbordad gåva kan inte återkallas

När en gåva har fullbordats har en övergång av äganderätten skett och gåvogivaren kan inte längre ångra sig (se 1 § gåvolagen). Du kan alltså inte hur som helst återkalla en gåva efter att den har fullbordats. Detta hänger ihop med den allmänna avtalsrättsliga principen att avtal ska hållas, som framgår indirekt av 1 § avtalslagen (AvtL).

Fullbordad gåva kan i vissa fall ogiltigförklaras

I likhet med andra avtal, kan dock en gåva ogiltigförklaras och i så fall kan man som gåvogivare få tillbaka den även om den är fullbordad.

En gåva anses ogiltig om den träffas av någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap. AvtL. Detta kan bli aktuellt om du som gåvogivare vid utfärdandet av gåvan utsattes för tvång, svek/vilseledande eller ocker (28–31 §§). Det kan även bli aktuellt vid förklaringsmisstag såsom en felskrivning (32 §) eller om det rör sig om ett skenavtal (34 §). Gåvan kan även anses ogiltig om omständigheterna vid gåvotillfället var sådana att gåvan strider mot tro och heder (33 §) eller att gåvan ska anses oskälig (36 §). Om du till exempel har gett gåvan under förutsättning att få en annan gåva i utbyte (s.k. remuneratorisk gåva), skulle gåvan även kunna ogiltigförklaras enligt den princip som kallas förutsättningsläran.

Andra situationer där gåvan kan ogiltigförklaras är om du har gett den under påverkan av en psykisk störning, i så fall sker ogiltigförklaring enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Om du har gett gåvan en kortare tid före att du gått i konkurs, kan den även anses ogiltig och återvinnas enligt reglerna i 4 kap. konkurslagen (KonkL).

Sammanfattningsvis

En fullbordad gåva kan inte återkallas, men det kan finnas olika omständigheter som kan göra att gåvan kan ogiltigförklaras. Ett mer precist svar än så är svårt att ge i ditt fall eftersom jag inte har alla förutsättningar klara för mig, men förhoppningsvis har du fått lite vägledning i frågan.

Lycka till! Återkom gärna vid fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”