Vilka lagar reglerar att myndigheter kan granskas och ställas till svars om de har gjort fel?

2020-03-21 i Myndigheter
FRÅGA
Hej, vilken lag reglerar att myndigheterna kan granskas? Och vilken lag reglerar att myndigheterna kan ställas till svars om de gjort fel ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns flera myndigheter som arbetar med tillsyn

Det är flera myndigheter i Sverige som arbetar med tillsyn. De främsta är justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK).

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Detta gäller särskilt de lagar som handlar om individers rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten och kommunerna.

JK däremot har en mer övergripande tillsyn över myndigheter och tillsynen handlar mest om att hitta systematiska fel i den offentliga verksamheten.

Förutom JO och JK finns många andra myndigheter som arbetar med tillsyn, dessa är oftast specialiserade inom ett eller flera områden.

Nedan listar jag några exempel på tillsynsmyndigheter:

- Diskrimineringsombudsmannen (DO) som arbetar mot diskriminering

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn över hälso-och sjukvård

- Konsumentombudsmannen (KO) som arbetar med konsumentfrågor

- Skolinspektionen granskar skolor

Vilka lagar som reglerar att myndigheter kan granskas

Eftersom det finns flera myndigheter som arbetar med tillsyn, finns det också fler än bara en lag som reglerar att myndigheter kan granskas. Beroende på vilken myndighet som ska granskas så används alltså olika lagar. Eftersom jag inte vet om du undrar över någon specifik myndighet i din fråga, kommer jag att ta upp några exempel på lagar och bestämmelser nedan.

Att myndigheter granskas av JO framgår av lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 2 § första stycket första punkten.

Att JK granskar myndigheter framgår av lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn 2–3 §.

I diskrimineringslagen (DiskL) 4 kap. framgår att DO utövar tillsyn över verksamheter.

Vilka lagar som reglerar att myndigheter kan ställas till svars

Om man anser att en myndighet har agerat felaktigt och myndigheten står under tillsyn av JO, kan man göra en så kallad JO-anmälan. Mer om hur man klagar till JO kan du läsa här.

För att klaga på en myndighet som står under JK:s tillsyn kan man göra en JK-anmälan. För att göra en anmälan till JK ska man skriva till JK och förklara varför man vill göra en anmälan. Kontaktuppgifter till JK finner du här.

Om du är ute efter att klaga på någon speciell myndighet så råder jag dig att gå in på tillsynsmyndighetens hemsida och klicka dig fram till hur man gör en anmälan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86836)