Vilka lagar finns om störningar från grannar i villakvarter?

2020-09-04 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Grannar (55 o 63 år) som spelar hög musik (basen hörs bara) på sin uteplats (spa) till ca kl 00.30. Finns det några riktlinjer eller tid (lag) när man inte får störa grannar i villakvarter?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inte så mycket lagstiftning som reglerar just störningar från grannar i villakvarter. De få regler som finns hittar vi framförallt i jordabalken (fortsättningsvis förkortad JB) och miljöbalken (fortsättningsvis förkortad MB).

Regler som berör störningar från grannar

Det finns en generell regel som säger att husägare måste visa så kallad "skälig hänsyn" till sina grannar (3 kap. 1 § JB). Med detta uttryck menas bland annat att man inte får föra alltför mycket oväsen och att man måste hålla ordning på tomten. Däremot går det inte att säga exakt var gränsen går innan någonting anses som störande. Detta måste istället bedömas från fall till fall. Det finns inte heller någon regel som säger vilken tid på dygnet det är tillåtet att exempelvis spela hög musik eller klippa gräset.

Om dina grannar spelar hög musik kan det också räknas som buller, och då utgöra en så kallad "olägenhet för människors hälsa" (9 kap. 3 § MB). Däremot räcker det inte att du personligen upplever ljudet som störande, utan det krävs att ljudet överskrider en viss ljudnivå. Detta fastställs exempelvis genom bullermätningar, någonting som miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun kan utföra. Om kommunen kommer fram till att musiken utgör en olägenhet kan de kräva att din granne slutar att spela musik nattetid. För att kommunen ska ingripa krävs det dock att det rör sig om allvarliga och återkommande störningar under tider som inte är acceptabla.

Att störa sin grannar kan vara brottsligt

I undantagsfall kan det också vara brottsligt att spela hög musik i ett villaområde. Det krävs då att grannarna medvetet stör sina närboende. Det kan då vara fråga om brottet ofredande. Brottet innebär bland annat att man utsätter någon annan för ett hänsynslöst agerande. Dessutom krävs att gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § brottsbalken). Det krävs alltså en ganska stor grad av hänsynslöshet för att det ska räknas som brottsligt. Om grannarna exempelvis fortsätter att spela hög musik nattetid även efter att ha blivit tillsagda skulle det kunna räknas som ett ofredande. I sådana fall är det möjligt att göra en polisanmälan.

Sammanfattning och avslutande råd

För att sammanfatta finns det alltså vissa regler som säger att man inte får störa sina grannar. Däremot går det inte att säga exakt vad som räknas som en störning. Det finns inte heller någon regel som säger vilka tider på dygnet som man exempelvis får spela hög musik.

Om dina grannar fortsätter att spela hög musik nattetid rekommenderar jag att du i första hand själv pratar med grannarna och förklarar situationen. Om detta inte hjälper kan du vända dig till kommunen som då kan granska ärendet. Vissa kommuner har blanketter att fylla i som berör just klagomål om störningar och buller från grannarna. Detta hittar du enklast genom att gå in på din kommuns hemsida. Om dina grannar fortsätter att spela hög musik även efter en tillsägelse är det också möjligt att göra en polisanmälan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?