Vilka krav ställs för ett testamente ska anses vara giltigt?

2016-05-26 i Testamente
FRÅGA
Kan en person som bevittnar ett testamente och en person som bekräftar att formkraven för att kunna upprätta ett testamente är uppfyllda vara en och samma person?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 10:1 ÄB (ärvdabalken) anges formkraven för att ett testamente ska anses vara giltigt. Där stadgas att ett testamente är giltigt om

- testamentet är skriftligt,
- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och
- undertecknat av testatorn.

Således är det inte nödvändigt att en person bekräftar att formkraven är uppfyllda, utan det väsentliga är att de tre ovan anförda punkterna är uppfyllda. Om ett testamente följer formkraven blir det automatiskt giltigt, oavsett om någon bekräftar formkraven eller inte.

Om du önskar upprätta ett testamente och känner att ovan anförda svar inte är tillräckligt, eller i framtiden önskar upprätta ett testamente, kan jag rekommendera dig att använda vår prisvärda tjänst som snabbt hjälper dig att upprätta ett korrekt testamente. Länken till tjänsten finner du här: http://lawline.se/avtal/testamente

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Tack för erat svar.. De tre punkterna som måste uppfyllas hade jag innan visdom utav... Anledningen till min fråga var att i mitt fall så hade ett läkarutlåtande definitivt avgjort att formkraven för att upprätta ett testamente ej kunde uppfyllas..då testatorns hälsotillstånd var mycket illa ,.men det finns inget sådant att tillgå för mig, jag är ej dödsbodelägare och får ingen information utlämnad...den avlidnes egna advokat får ett sk.tillägg till testamente giltligt som sägs vara daterat 5dagar innan testatorn avlider,bevittnat utav advokatens egna assistenter..ett testamente vars namnteckning ej kan sägas vara eller inte vara skriven utav testatorn själv, (Grad 0) är resultatet ifrån NFC:s sakkunnigutlåtande. .detta "tillägg till testamente"utgör endast två förändringar,två återtagande i ett Upphävt testamente ,men enbart advokatens ord får tillägget att stå för :att upphäva det lagligt gällande testamentet,,att återinsätta det upphävda testamente...att tillägg till testamente skall ses som ett nytt och självständigt testamente och tillsammans med det upphävda testamentet utgöra den framtidens sista vilja...samtliga inblandade myndigheter är mig ej behjälplig på något sätt...för min del blir jag genom advokatens helt oetiska och.moralbefriade handlingar och lögner bedragen på ca 8milj.kr..
2016-05-27 02:43
Hej igen och tack för din återkoppling. I det här fallet rekommenderar jag dig att använda vår premium-tjänst. Där har vi nämligen en möjlighet att ta en närmare titt på ärendet genom att låta våra kompetenta jurister se över ärendet i sin helhet. Jag bifogar länken: http://www.lawline.se/vara_tjanster/foretag Jag önskar dig lycka till! Vänligen, Josefin
2016-05-27 13:09
Tack snälla du,jag skall kontakta de ni nämner,frågan är om det har någon verkan/betydelse ,den advokat som var utsedd boutredningsman i det som skulle vara det gällande testamentet ,om lagar åtföljts så som är menat ,gjorde överklaganden till både hovrätten och Högsta Domstolen med begäran om att meddela prövningstillstånd...men detta beviljades inte även om de skäl som HD har...kan påverka rättstillämpningen..eller av synnerliga skäl... för att kunna meddela prövningstillstånd enkelt borde vara uppfyllda med tanke på det beslut som är taget i tingsrätten...enligt tingsrätten så kan det inte råda något tvivel på att februari testamentet är upphävt genom att majtestamentet upprättats.....och där tingsrätten till grund för sin tolkning lägger ett förordnande som grundas på ett testamente som man bedömer såsom upphävt!!.och ett tillägg till testamente anses utgöra något som det överhuvud taget ej kan tolkas som..och få det att anses så som ett nytt och självständigt testamente ,och tillsammans med det upphävda testamentet anses utgöra den framlidnes sista önskan och vilja!?...personligen så vet jag vad som ligger bakom...Tidigare nämnda advokat är styrande mästare i Ordens Sällskapet Göta Par Bricole...och därutöver mycket väl bekant med HDs ordf.Marianne Lundius ..tillvägagång sättet i HD har varit ..ja jag vet inte vad jag skall säga egentligen..men samtliga inblandade myndigheter är fullt medvetna om att äendet ej kan ses då som juridiskt riktigt.saknas stora medel i bouppteckningen,polisanmälan läggs ner utan åtgärd...kammarkollegiet ta beslut att inte klandra testamenten..detta innan pågående polisutredningen gällande om det är den framlidnes namnteckning eller inte på det sk.tillägg till testamente är avslutad....det är många händelser som sker ..jag har tillfrågat 7st advokater om de är villiga att bistå mig i ärendet,men ej fått något gehör..inte ens med att vara mig behjälplig vid en stämning utav dödsboet..innebär att jag ej får något rättsskydd...ja mycket tung nelastning detta..har försökt få den framlidnes önskan tillgodosedd under 14månaders tid...och helt utan någon med juridiska kunskaper att få samtala med,ja gå in i den berömda väggen har allt varit nära ,men inte kan man avsluta något bara för att det uppkommer hinder ..fast får nog erkänna att dessa hinder är inte speciellt små.!..Tack för att ni tagit er tid..och hoppas att ni får en trevlig helg
2016-05-27 14:04
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2636)
2020-10-22 Testamente vid demens.
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?

Alla besvarade frågor (85243)