Vilka krav kan ställas på köparen beträffande felanmälan i precisering av felet enligt köplagen och konsumenttjänstlagen?

2021-01-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej !Jag har ett poolföretag som har en kund som hävdar att det är fel på hans spabad och kräver att få reklamera detVad kan vi kräva av honom för att han ska få reklamera , vi har bett om foto på olika saker han hävdar inte fungerar På något sätt måste vi veta att Badet inte fungerar och inte att det är handhavande fel innan vi kommer och felsöker (kunden kommer att få betala felsökningsarbetstid och resor om det visar sig var handhavandefel)Vi kan inte släppa allt vi har för händer och bege oss till kunden (spabadet finns ca 1 timmas väg från oss)för att kontrolleraFörstå mig rätt vi vill givetvis göra rätt för oss om det är fel , men vi kan inte åka och titta så fort han säger att det är fel och han kan inte visa vad som är fel felanmält vi luddiga sms såsom det värmer inte(det jag vill få reda på är , vad kan vi ställa för krav på lunden i ett fall som detta)
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller om tjänsten är den övervägande delen av er förpliktelse gentemot kunden, 2 § KtjL. I annat fall är konsumentköplagen (KöpL) tillämplig.

Bedömning

I båda fall gäller som allmän rättsgrundsats att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Det åvilar konsumenten att visa på och i rimlig mån precisera vilka fel han eller hon vill göra gällande.

Köparen måste reklamera att varan är felaktig inom skälig tid enligt båda lagarna. Reklamationen kan vara neutral men köparen måste ange det fel som denne gör gällande. Ett allmänt klagomål är inte tillfredsställande. Säljarens intresse av få närmare kunskap om de åtgärder som kan komma att bli aktuella för att undersöka felet och eventuellt få det åtgärdad är skälet härtill. Allmänna ordalag såsom; det är fel på varan, den funkar inte som den ska etc. är inte tillräckligt. Konsumenten måste ange i vilket hänseende han eller hon anser tjänsten eller varan felaktig. En långtgående felundersökning som fordrar expertis krävs dock inte av köparen. Det räcker att köparen meddelar sina iakttagelser rörande hur felet ter sig honom eller henne. Detta är gemensamt för både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Vagt formulerade meddelanden från köpare avseende fel som påtalas är alltså inte tillräckligt. Att spabadet inte värmer kan emellertid innebära att konsumenten angett i vilket hänseende han eller hon anser tjänsten eller varan felaktig. Det beror på vilken möjlighet köparen har att undersöka felet. T.ex. om där finns temperaturmätare och köparen kan presentera att värmen endast går upp till viss temperatur när den enligt produktbeskrivning ska uppgå till högre bör vara i enlighet de rättsliga minimikrav som ställs på reklamation.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96471)