Vilka kostnader täcks vid omleverans av vara enligt garanti?

2020-12-11 i Köplagen
FRÅGA
Om ett köp av vara, leverans, montering med ett avtal med 3 års garanti upprättats B2B utan vidare specifikation. Om det visar sej efter 2 år att varan haft fabrikationsfel (eller annat som täcks av garantin) är det även underförstått att leverans och montering av substitutvaran borde ersättas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köplagen gäller för köpeavtal mellan näringsidkare (1 och 4 § KöpL). Lagen tillämpas så länge något annat inte har avtalats mellan parterna (3 § KöpL). Av din fråga framgår att ersättning för leverans och montering av substitutvaran inte har reglerats i avtalet. Köplagen ska därför tillämpas för att lösa den frågan.

Omleverans ska ske utan kostnad för köparen (34 § KöpL). Säljaren ska alltså vid omleverans enligt garantin stå för kostnad för leverans och montering. Detta förutsätter dock att inget annat avtalats mellan köparen och säljaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91363)