Vilka kostnader och vilken ränta kan man kräva

FRÅGA
Vid en genstämning så undrar jag vilken ränta man har rätt att kräva samt vilka kostnader i målet man har rätt att kräva.MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om rättegångskostnader finns i rättegångsbalken 18 kap. Reglerna handlar om vilka kostnader som man kant kräva att få ersättning för pga en rättegång.

Inom begreppet "rättegångskostnader" ingår:

- Kostnaden för rättegångens förberedande,
- Kostnaden för talans utförande,
- Kostnaden för arvode till ombud eller biträde.
- Kostander för partens arbete och tidspillan

Kostnaderna ska ha varit nödvändiga för att tillvarata partens rätt.

Den ränta som man har rätt att kräva finns bestämd i räntelagen 6 §. Man brukar i stämningsansökan skriva att man "önskar att få ersättning för rättegångskostnaderna jämte ränta enligt räntelagen 6 § från dagen då målet avgörs till dess betalning sker"

Denna information hittar du i rättegångsbalken 8 § och detta är generellt vad som gäller för rättegångskostnader.


I rättegångsbalken 8 a § kan vi läsa om särskilda regler för rättegångskostnader i tvistemål.

Det står att rättegångskostnaderna inte får avse något annat än kostnaderna för:

1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen under en timme,
2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,
4. vittnesbevisning,
5. översättning av handlingar.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95694)