Vilka kostnader och vilken ränta kan man kräva

Vid en genstämning så undrar jag vilken ränta man har rätt att kräva samt vilka kostnader i målet man har rätt att kräva.

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om rättegångskostnader finns i rättegångsbalken 18 kap. Reglerna handlar om vilka kostnader som man kant kräva att få ersättning för pga en rättegång.

Inom begreppet "rättegångskostnader" ingår:

- Kostnaden för rättegångens förberedande,
- Kostnaden för talans utförande,
- Kostnaden för arvode till ombud eller biträde.
- Kostander för partens arbete och tidspillan

Kostnaderna ska ha varit nödvändiga för att tillvarata partens rätt.

Den ränta som man har rätt att kräva finns bestämd i räntelagen 6 §. Man brukar i stämningsansökan skriva att man "önskar att få ersättning för rättegångskostnaderna jämte ränta enligt räntelagen 6 § från dagen då målet avgörs till dess betalning sker"

Denna information hittar du i rättegångsbalken 8 § och detta är generellt vad som gäller för rättegångskostnader.


I rättegångsbalken 8 a § kan vi läsa om särskilda regler för rättegångskostnader i tvistemål.

Det står att rättegångskostnaderna inte får avse något annat än kostnaderna för:

1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen under en timme,
2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,
4. vittnesbevisning,
5. översättning av handlingar.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo