Vilka kostnader kan jag få ersättning för i en rättegång?

FRÅGA
vilka kostnader kan jag få ersättning för i en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är du vittne?
Om du är vittne på en rättegång står det i din kallelse vilka ersättningsregler som gäller. På Sveriges Domstolars webbsida framgår det att ett vittne har rätt till ersättning för resan till domstolen. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.

Är du brottsoffer?
Som målsägande har du rätt till ersättning för resan till domstolen, om du blivit kallad dit för att höras. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.

Är du åtalad?
Domstolen kan bevilja dig ersättning för exempelvis resa till rättegången. Om ersättning beviljas beror på dina inkomster och förmögenhet.

Det kan finnas begränsningar från dessa regler då det handlar om allmänna medel och jag rekommenderar dig därför att kontakta den domstol som är aktuell för dig. Domstolen kan upplysa dig om vilka exakta ersättningsregler som gäller.

Jag hoppas att min fråga har varit till hjälp, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (187)
2019-08-21 Vem betalar rättegångskostnaderna i ett tvistemål om mobilabonnemang?
2019-08-15 Vem står för rättegångskostnaderna för en tilltalad som frikänns?
2019-08-15 Vem står för kostnaderna för målsägandebiträdet?
2019-08-11 Vad utgörs rättegångskostnader av?

Alla besvarade frågor (72228)