Vilka kostnader kan jag få ersättning för i en rättegång?

FRÅGA
vilka kostnader kan jag få ersättning för i en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är du vittne?
Om du är vittne på en rättegång står det i din kallelse vilka ersättningsregler som gäller. På Sveriges Domstolars webbsida framgår det att ett vittne har rätt till ersättning för resan till domstolen. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.

Är du brottsoffer?
Som målsägande har du rätt till ersättning för resan till domstolen, om du blivit kallad dit för att höras. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.

Är du åtalad?
Domstolen kan bevilja dig ersättning för exempelvis resa till rättegången. Om ersättning beviljas beror på dina inkomster och förmögenhet.

Det kan finnas begränsningar från dessa regler då det handlar om allmänna medel och jag rekommenderar dig därför att kontakta den domstol som är aktuell för dig. Domstolen kan upplysa dig om vilka exakta ersättningsregler som gäller.

Jag hoppas att min fråga har varit till hjälp, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98708)