Vilka kostnader finns kring gåvor av fastigheter?

2021-10-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad är mest lönsamt och vad finns för avgifter om man får ett hus via gåvobrev alternativt köper det för taxeringsvärdet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du funderar över hur överlåtelse av en fastighet sker till så låga kostnader (skatter, avgifter etc.) som möjligt. Jag kommer nedan gå igenom olika sätt att överlåta fastighet och vad de olika överlåtelserna har för ekonomiska innebörder.

Köp av fastighet

I ert fall var inte köp av fastighet aktuellt men nämner ändå detta som ett alternativ. Det innebär helt enkelt att man överlåter en fastighet genom köp. Detta sker enligt reglerna i främst 4 kap. Jordabalken. Detta kommer med de sedvanliga ekonomiska effekterna som köp av fastighet har - stämpelskatt, kostnader för pantbrev, vinstskatt för säljande part etc.

Gåva av fastighet

Numera finns ingen gåvoskatt i Sverige, 8 kap. 2 § Inkomstskattelag [IL]. När du får en fastighet i gåva kommer du alltså inte behöva betala in skatt för värdet på gåvan.
Även om fastigheten ges som gåva finns krav på hur överlåtelsen sker, formkraven som gäller vid fastighetsköp måste uppfyllas även i gåvobrevet (4 kap. 29 § Jordabalk) och utöver detta måste den nye ägaren ansöka om lagfart etc. När man övertar en fastighet som gåva kan man om man betalar en del av gåvan alt om man övertar lån med säkerheter i fastigheten bli skyldig att betala stämpelskatt. Detta om vederlaget eller skulden överstiger 85 % av taxeringsvärdet. Om gåvan inte görs mot vederlag eller att någon skuld tas över at mottagaren tas ingen stämpelskatt ut, däremot en expeditionsavgift från lantmäteriet (för närvarande 825 SEK).
Viktigt att nämna här är dock att man vid gåva av fastighet inträder gåvogivarens skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL. Det innebär att gåvogivaren inte kommer betala vinstskatt vid överlåtelsen och att mottagaren kommer att få betala vinstskatt baserat på inköpspriset för gåvogivaren.

Exempel: A äger en fastighet och förvärvade denna 2001 för 500 000 kr. A överlåter sedan fastigheten 2015 till B, marknadsvärdet är då 1 500 000 kr. B väljer 2021 att sälja fastigheten och detta sker för 2 400 000 kr. Vinstskatten kommer då beräknas på beloppet 1 900 000 (2 400 000 – 500 000). Om det istället hade skett ett köp år 2015 för marknadsvärdet hade vinstskatten beräknats på beloppet 900 000 (2 400 000 – 1 500 000).

Överlåtelse till underpris

Överlåtelse av fastighet kan ske till underpris, detta kallas enligt Skatteverket för ett blandat fång eftersom en viss del av överlåtelsen sker mot vederlag (köp) och en viss del som gåva.
Om överlåtelsen sker mot ett vederlag som är under taxeringsvärdet kommer det betraktas som en gåva och den skattemässiga situationen övergår då på mottagaren vilket innebär att denne kommer behöva betala vinskatt utifrån det pris gåvogivaren betalat (se exemplet ovan). Om överlåtelsen sker mot vederlag som är över taxeringsvärdet kommer vinstskatt betalas av överlåtaren och gåvomottagarens vinstskatt vid ev. försäljning kommer beräknas på priset för överlåtelsen. När överlåtelse sker till taxeringsvärde tillkommer utöver inskrivningsmyndighetens expeditionsavgift stämpelskatt.

Sammanfattningsvis gäller alltså att skillnad mellan de två senare alternativen skulle vara hur vinstskatten vid en eventuell försäljning beräknas, men också stämpelskatt vid överlåtelse av fastigheten. Tänk också på att det kan tillkomma kostnader för pantbrev.

En annan aspekt att nämna kring sådana överlåtelser är att om de sker från förälder till bröstarvinge utgör värdet på gåvan som huvudregel förskott på arv och ska således avräknas vid arvskifte i framtiden.

Hoppas du fått en inblick i kostnader kring överlåtelsen, det är svårt att ge mer exakta kostnader när vi inte har några uppgifter om det aktuella fallet. Vill du att vi kollar närmre på det finns möjlighet att boka tid med en av våra jurister via länken längre ned på sidan.

Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar

Jakob Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98652)