FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt31/05/2022

Vilka inkomster ska beskattas

Hej, Jag har bott 25 år i Tyskland och ska flytta hem. Jag har sagt upp mig från jobbet. Nu vill min arbetsgivare att jag jobbar kvar, med Home-Office i Sverige. Hur fungerar det det med skatter och allt annat? Tack!

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du efter din 25-åriga vistelse i Tyskland fortfarande önskar jobba för din nuvarande arbetsgivare medan du bor i Sverige, och undrar vart du är skattpliktig. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till Inkomstskattelagen (IL).

Begränsad och obegränsad skattskyldighet för fysiska personer

En person kan vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär att personen är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige - både för sina inkomster från Sverige samt från utlandet (IL 3 kap § 8). Begränsad skattskyldighet innebär att en fysisk person endast betalar skatt för vissa inkomster (IL 3 kap § 18). 

Enligt IL 3 kap § 3 krävs följande för att man ska vara obegränsat skattskyldig: 

 1. Du ska vara bosatt i Sverige, 
 2. Stadigvarande vistas i Sverige eller 
 3. Ha väsentlig anknytning till Sverige och tidigare ha varit bosatt här.

För att bedöma om en person har väsentlig anknytning till Sverige tar man hänsyn till kriterier som uppställs i IL 3 kap § 7 st 1, inklusive: 

 • Huruvida personen är svensk medborgare, 
 • Hur länge personen varit bosatt här, 
 • Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
 • Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
 • Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
 • Om personen har sin familj här,
 • Om personen bedriver näringsverksamhet här,
 • Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar samt 
 • Liknande förhållanden.

Det finns inga exakta krav på hur många av ovannämnda omständigheter som måste vara uppfyllda, utan en helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. 

Finns det risk för dubbelbeskattning? 

Det korta svaret är nej. Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland syftar till att beivra dubbelbeskattning. Det innebär att om du har en viss inkomst som beskattas i Tyskland, ska den inkomsten inte beskattas i Sverige, och vice versa.

Sammanfattningsvis

För att bedöma i vilken utsträckning du kan bli skattskyldig i Sverige, måste du först ta reda på huruvida du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Emellertid innebär dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland att du inte ska beskattas för samma inkomst två gånger. 

Eftersom du har kommit med för lite information är det tyvärr svårt för mig att dra en slutsats om vad som gäller vad gäller din skattskyldighet här. Du anger att du ska "flytta hem", vilket talar för att du kan en väsentlig anknytning till Sverige, men jag behöver som sagt mer information för att ge ett definitivt svar.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”