Vilka handlingar har jag rätt att få ut hos polisen?

Hej!

Jag undrar vilka handlingar en person har rätt att få ut ur polisens register, arbetsmaterial,förundersökning, slasken(vad är det?),eller annat ang egen polisanmälan och rörande egen person? Och vid nedlagd förundersökning.

Alltså allt som polisen skrivit rörande en viss person och dess identitet som personen själv efterfrågar.

Och vad av detta har allmänheten tillgång till.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om rätten att ta del av allmänna handlingar hos svenska myndigheter

Rätten för en person att ta del av allmänna handlingar hos bl.a myndigheter regleras i vår grundlag Tryckfrihetsförordningen (TF).

Enligt 2 kap. 1 § TF har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling räknas som allmän om den har inkommit eller upprättats hos en svensk myndighet samt förvaras hos den myndigheten (2 kap. 4 TF). Det kan vara en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan avläsas med hjälp av tekniska hjälpmedel (2 kap. 3 § TF).

Det finns undantag från att alla handlingar hos myndigheterna skulle anses vara allmänna och omfattas av rätten att kunna begäras ut. Begränsningarna regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och får göras om det är syftar till hänsyn för bl.a: skydda rikets säkerhet, myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn, det allmänna ekonomiska intresset, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska intressen. Detta står i 2 kap. 2 § TF.

Vilka handlingar kan jag begära ut hos polisen?

I OSL 35 kap.1 § står att sekretess ska gälla för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden som finns hos Polismyndigheten i verksamhet som syftar till att förebygga, utreda och beivra brott eller Polismyndighetens register. Undantaget är ifall det inte står klart att ett röjande av uppgiften inte skulle skada personen den gäller eller personens familjemedlemmar. Huvudregeln är alltså att sekretess gäller för handlingar hos polisen, och allmänheten kan inte begära ut vad som helst.

Om du vill begära ut en handling hos Polisen går det att läsa om HÄR hur du går till väga. Efter du har skickat in en begäran kommer polisen att göra en prövning ifall det du har begärt ut får lov att lämnas ut som en allmän handling eller om det ska omfattas av sekretess. Det kan också finnas en avgift för att få ut vissa handlingar om det t.ex är väldigt mycket papper som begärs ut.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”