Vilka grunder föreligger för att man skall få restriktioner under sin häktningstid?

FRÅGA
Hej hej!! Vilka grunder föreligger för att man skall få restriktioner under sin häktningstid? Hur bedöms de enskillda fallen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Restriktioner i häktet

Enligt 24 kap. 5a § i rättegångsbalken är huvudregeln att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns en risk för att den som är misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Frågan om restriktioner ska förekomma prövas av undersökningsledaren eller av åklagare (6 kap. 3 § häkteslagen).

Utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt. De ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Åtgärden ska stå i proportion till syftet i enlighet med proportionalitetsprincipen. Man gör även avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade gentemot risken för intrång samt brottets allvar. Åklagaren måste motivera skälen till varje enskild restriktion och göra en noggrann proportionalitetsprövning i varje enskilt fall innan beslut om restriktioner får medges.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (265)
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?

Alla besvarade frågor (97717)