Vilka formkrav gäller vid bevittnande av fullmakt?

2020-01-09 i Formkrav
FRÅGA
Kan jag bevittna min farbrors namnteckning på en fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det formkrav för fullmakter?

För fullmakter så finns det inga generella krav på att de ska bevittnas för att vara giltiga. En fullmakt kan upprättas muntligt men också skriftligt. Avtalslagen är dispositiv vilket innebär att krav på utformningen får bestämmas mellan parterna. I vissa fall kan den som fullmakten ska användas mot efterfråga att fullmakten upprättas med specifika formkrav.

Vilka formkrav gäller vid bevittnande av fullmakt?

Från bevissynpunkt så kan det rekommenderas att en skriftlig fullmakt upprättas. Denna kan också bevittnas genom att den eller de som bevittnar fullmakten också undertecknar detta på dokumentet. Det finns inga bestämmelser som föreskriver att den som bevittnar en fullmakt inte får vara släkt med fullmaktsgivaren.

Du kan bevittna att din farbror upprättar en fullmakt men min rekommendation är att du också undertecknar med ditt namn samt datum så även detta finns dokumenterat ur bevissynpunkt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (84340)