Vilka formkrav gäller för gåva av fast egendom?

2020-08-31 i Gåva
FRÅGA
Min mamma ska skriva över sitt hus på mig och jag är enda släkt som finns. Kan vi skriva i ett gåvobrev som vi laddar ner själv och är okej. Eller vad behövs det för att det ska bli rätt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För köp, byte och gåva av fast egendom tillämpas bestämmelser i jordabalk (1970:994), hädanefter förkortat JB.

Enligt 4 kap 29 § JB gäller formkraven för köp av fast egendom även i viss utsträckning för gåva. Detta innebär alltså att en gåva avseende fast egendom inte är juridiskt bindande om det inte följer de lagstadgade formkraven som finns.

Bland dessa krav finns bland annat att gåvobrevet ska vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvotagaren. För att det ska vara tydligt vilken fastighet som avses så ska den officiella fastighetsbeteckningen intas i handlingen, dvs inte gatunamnet. Dessutom ska tillträdesdagen anges i gåvobrevet, alltså när fastigheten står till gåvotagarens förfogande, och brevet ska även dateras.

Gåvobrevet ska undertecknas av två vittnen, eftersom det enligt 20 kap 7 § JB är ett krav för att lagfart ska beviljas. Om din mor är gift så bör hennes partner lämna skriftligt samtycke till gåvan, även det på gåvobrevet.

En annan sak som kan vara bra att veta är att om din mor vill att fastigheten inte ska ingå i ditt eventuella giftorättsgods och bli föremål för en eventuell bodelning så bör det även skrivas på gåvobrevet att egendomen ska vara enskild. Fastigheten undantas då från den hypotetiska bodelningen.

För att undvika att misstag uppstår i utformningen av gåvobrevet föreslår jag att du använder en av våra avtalsmallar som du hittar här. På det sättet försäkrar du dig om att gåvobrevet är juridiskt korrekt och innehåller de nödvändiga delarna som behövs för att ni ska ha ett tryggt, bindande och tydligt gåvobrev.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om jag varit otydlig eller om du kommer på fler frågor!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91439)