FrågaAVTALSRÄTTGåva30/06/2018

Vilka formkrav gäller för att överlåta fastighet som gåva?

Min man och jag tänkte skriva över 50 % av fastigheten till mig. Vad måste stå med på gåvobrevet i detta fall? Jag ska inte ta över några lån på fastigheten, utan dom kommer mannen att stå kvar på. Måste man skicka med gravationsbevis till skatteverket. Och hur får vi tag på det i så fall? Jag vet att man kan gå till en jurist och få hjälp med detta men tycker inte att det ska vara så svårt att skriva ett gåvobrev och skicka till skattemyndigheten och sen söka lagfart hos lantmäteriet efter att man fått godkänt hos skattemyndigheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvobrevet

En överlåtelse av fast egendom kräver ett skriftligt avtal och vissa formkrav behöver vara uppfyllda. Det framgår av 4 kap. 29 § Jordabalk (1970:994). Formkraven återfinns framför allt i 4 kap. 1 § JB (jordabalken).

Det ska vara en skriftlig handling som både köpare (mottagare av gåvan) och överlåtare skriver under. En förklaring att egendomen överlåtes till köparen ska finnas med och en uppgift om köpeskillingen. Om det är en gåva måste det stå att köpeskillingen är noll kronor. Förutsatt att dessa krav är uppfyllda är gåvan giltig.

Lagfarten

Av 20 kap. 1 och 2 §§ JB framgår att ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från det att den handling som förvärvet grundas på har upprättats. När gåvobrevet är upprättat och undertecknat har du alltså tre månader på dig att ansöka om lagfart. Av 20 kap. 5 § JB framgår att du med din ansökan ska skicka in nödvändiga handlingar för att styrka förvärvet. I ditt fall är det gåvobrevet som ska skickas in i samband med ansökan om lagfart.

Sammanfattande svar

För att gåvan ska vara giltig krävs alltså att vissa formkrav är uppfyllda, dessa framgår av 4 kap. 1 § JB. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från det att gåvobrevet är upprättat. Gåvobrevet eller en kopia på det skickas in i samband med ansökan om lagfart. Det är själva beviset för att du har förvärvat 50 % av fastigheten genom gåva. Något gravitationsbevis behöver inte skickas in.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igenom om något är oklart!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”