Vilka formkrav finns för samboavtal och gåvobrev av fastighet?

2021-07-12 i Gåva
FRÅGA
Hej,Finns det några formkrav att ta hänsyn till gällande de som ska anges som skriftliga vittnen till ett samboavtal och ett gåvobrev av fastighet? Vad gäller?1. Endast signatur?2. Signatur och namnförtydligande?3. Signatur och namnförtydligande inkl personnummer?4. Ålder >= 18 år?5. Svensk medborgare?6. Släkting vs inte släkting får vara vittne?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar av frågan inte riktigt i vilket syfte samboavtalet samt gåvobrevet ska upprättas, så nedan följer en lite mer generell redovisning kring bra saker att veta.

För samboavtal finns det inget annat formkrav än att det ska vara skriftligt och signerat av båda sambos, detta framgår av 9 § 2 st. Sambolagen. Inget vittne behöver alltså närvara vid upprättandet av samboavtalet. Här bör dock uppmärksammas att bara för att lagen inte kräver t.ex personnummer eller vittne för att avtalet ska vara giltigt, innebär det såklart inte att några sådana medel är onödiga, det kan vara väldigt bra ur ett bevisperspektiv att t.ex ha ett vittne som kan styrka parternas intentioner samt deras mentala tillstånd vid signerandet av avtalet.

Vad gäller gåvobrevet finns lite mer detaljerade formkrav som gäller, dessa framgår av 4 kap. 29 § Jordabalken (JB) och däri hänvisade lagrum. Ett gåvobrev för fastighet måste uppfylla fyra stycken krav för att anses vara giltigt. För det första måste det vara skriftligt. För det andra måste gåvobrevet innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten som just gåva till gåvomottagaren. För det tredje måste det också framgå hur stor del av fastigheten som överlåts. För det fjärde måste både gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet. Inte heller här behövs något vittne för att gåvobrevet ska betraktas giltigt.

Som svar på dina återstående frågor så kan följande nämnas. Det krävs att en person är av myndig ålder (18 år) för att få ingå avtal vilket följer av 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Det råder vidare avtalsfrihet i Sverige, så ingendera av parterna behöver egentligen inneha ett svenskt medborgarskap. Vittnen krävs som tidigare nämnt inte för något av avtalen, detta innebär naturligtvis även att det inte finns några lagstadgade regler kring om ett ett vittne får vara närstående eller ej.

En sista not som är värd att nämna är att gåvobrevet är helt gitlig utan vittnen, dock krävs det två vittnen som kan styrka signaturerna för att den som får fastigheten ska kunna söka lagfart, vilket framgår av 20 kap. 7 § 1 p. och 20 kap. 8 § JB.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?